Predstavili sme našu publikáciu o Bratislavskom veslárskom spolku

Správy
1. novembra 2020

Dňa 25. septembra 2020 predstavilo OZ Bratislavské rožky vo veľkej sále Csemadoku v Bratislave publikáciu Bol raz jeden Bratislavský veslársky spolok  (1862 – 1940)Volt egyszer egy Pozsonyi Hajósegylet (1862 – 1940).

 Zoltán Samarjay a Árpád Korpás 

Dejiny Bratislavského veslárskeho spolku (BVS) boli prvýkrát zdokumentované a knižne vydané počas 2. svetovej vojny, ale jednotlivé historické etapy jeho vývoja autori predstavili pri príležitosti osláv 25., 50. a 75. výročia založenia (v roku 1887, 1912 a 1937). Ladislav Aixinger (1846 – 1904) spracoval prvých 25 rokov existencie BVS, jeho syn Ladislav Aixinger ml. (1883 – 1944) sa zameral na obdobie rokov 1887 – 1912 a jeho syn Ladislav Aixinger najml. (1909 – 1989) zhrnul posledné štvrťstoročie činnosti spolku.

Publikáciu redigoval miestny historik Sándor Papp ml.; o jej grafickú úpravu sa postarala výtvarníčka Réka Szabó.

Kacsinecz Krisztián történész, író és újságíró PHE-ről szóló tanulmánya került a kordokumentum elé. Az egylet egykori épületét ábrázoló régi képeslapok mellett e könyvben jelentek meg először nyomtatásban azok a felvételek, amelyek a pozsonyi Holényi család hagyatékából kerültek elő.

Na podujatí, ktoré vysielala Maďarská interaktívna televízia, knihu predstavil vodohospodársky inžinier Zoltán Samarjay. Jeho predkovia, rovnako ako predkovia mnohých iných bratislavských rodín, boli aktívnymi členmi a funkcionármi BVS – jedného z najvýznamnejších dobrovoľníckych organizácií v Bratislave v 19. a 20. storočí, ktorá sa okrem športu angažovala aj v maďarskej kultúre a vo verejnom živote.

Zoltán Samarjay 

Hostiteľ večera a podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás prečítal svoju recenziu na prezentovanú knihu a počas rozhovoru so Zoltánom Samarjaym „vyzvedal“, aké spomienky si jeho rodina uchovala na BVS.

Miestny historik a turistický sprievodca Michal Brogyányi, ktorý bol prítomný v publiku, sa podelil o rodinné spomienky na BVS. Samarjay aj Brogyányi porozprávali prítomným o klubovej budove a lodenici, ktorá stála na petržalskej strane Dunaja (na mieste dnešného mosta SNP), až kým ju v šesťdesiatych. rokoch minulého storočia, práve počas výstavby spomínaného mosta, nezbúrali.

Nanovšie publikácie z vydavateľskej dielne OZ Bratislavské rožky predstavila jeho predsedníčka Eva Bolemant a spolupracovníčka Flóra Paluska.

Publikáciu si môžete zakúpiť v e-shope Bratislavských rožkov: https://bratislavskerozky.sk/eshop/

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!