Prešporský muzikmajster. Maďarská rozprávková kniha o Jánovi Batkovi

Bratislavské rozprávky
2. apríla 2019 -

Sté výročie úmrtia prešporskej legendy Jána Batku si OZ Bratislavské rožky pripomenulo nielen úspešnou pop up výstavou, ale aktuálne aj rozprávkovou knihou.

„Bolo raz jedno začarované mesto, v ktorom sa každý palác a každý dom, ale dokonca aj hrad na kopci či radnica na hlavnom námestí ohýbali do takých úžasných ozdobných oblúkov, až sa pri nich zatajoval dych: svojimi štíhlymi driekmi a oblými bokmi pripomínali obrovské violončelá alebo husle. Kostolné a hodinové veže sa až neuveriteľne podobali na noty zoradené v notovom zošite a ich zvonkohra, ktorá zaznievala každú hodinu, konkurovala virtuóznej klavírnej hre jedného z najväčších dobových majstrov Franza Liszta. A veru by sa sem hrnuli aj turisti zo všetkých kútov sveta od divokého západu po divoký východ, a dokonca aj zo vzdialeného Japonska, aby si vo veľkej tlačenici pred niektorým z týchto muzikálnych budov mohli strihnúť aspoň jedno selfie a zahorúca sa podeliť o radosť so všetkými ostatnými selfie nadšencami na nete – pravda, ak by v tom čase už existovali Facebook, mobilný telefón či lietadlo.“

01

Knihy z edície Bratislavské rozprávky približujú slávne osobnosti, ktoré boli nejakým spôsobom späté s dobovou Bratislavou. Cez ich životné osudy, spracované v podobe rozprávkových príbehov, môžu mladí aj starší čitatelia spoznávať históriu tohto mesta.

Kto pozná dejiny svojej vlasti, je pozornejší a vnímavejší k aktuálnemu dianiu i k svojmu okoliu. Rozprávky nás totiž nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a podporujú osobnostný rozvoj. Deti dokážu najviac upútať príbehy, ktoré zábavnou formou prebúdzajú ich zvedavosť, pričom rozprávka môže aj potom obohacovať ich život, rozvíjať intelekt a uvádzať do pohybu ich fantáziu.

Prostredníctvom šiestich humorne ladených a moderným jazykom napísaných príbehov, ktoré rozprávková kniha obsahuje, sa môže čitateľ zoznámiť s umelcami starého Prešporka a v dobovom milieu mesta na Dunaji sa nechať unášať vlastnou predstavivosťou. Autorom knihy je literár a novinár Krisztián Kacsinecz, ilustrácie vytvoril grafik Gábor Gyenes. Zostavovateľkou a redaktorkou cyklu Bratislavské rozprávky je Eva Bolemant.

Prezentácia knihy sa uskutoční 20. novembra o 18.00 hod. v Maďarskom inštitúte v Bratislave. Záujemcovia si budú môcť knihu zakúpiť na podujatiach OZ Bratislavské rožky, ale aj na vianočných trhoch – v stánku OZ Bratislavské rožky na Františkánskom námestí.

OZ BArožky

Podporili nás