Prešporský muzikmajster. Maďarská rozprávková kniha o Jánovi Batkovi

Bratislavské rozprávky
30. novembra 2017

Sté výročie úmrtia prešporskej legendy Jána Batku si OZ Bratislavské rožky pripomenulo nielen úspešnou pop up výstavou, ale aktuálne aj rozprávkovou knihou.

„Bolo raz jedno začarované mesto, v ktorom sa každý palác a každý dom, ale dokonca aj hrad na kopci či radnica na hlavnom námestí ohýbali do takých úžasných ozdobných oblúkov, až sa pri nich zatajoval dych: svojimi štíhlymi driekmi a oblými bokmi pripomínali obrovské violončelá alebo husle. Kostolné a hodinové veže sa až neuveriteľne podobali na noty zoradené v notovom zošite a ich zvonkohra, ktorá zaznievala každú hodinu, konkurovala virtuóznej klavírnej hre jedného z najväčších dobových majstrov Franza Liszta. A veru by sa sem hrnuli aj turisti zo všetkých kútov sveta od divokého západu po divoký východ, a dokonca aj zo vzdialeného Japonska, aby si vo veľkej tlačenici pred niektorým z týchto muzikálnych budov mohli strihnúť aspoň jedno selfie a zahorúca sa podeliť o radosť so všetkými ostatnými selfie nadšencami na nete – pravda, ak by v tom čase už existovali Facebook, mobilný telefón či lietadlo.“

01

Knihy z edície Bratislavské rozprávky približujú slávne osobnosti, ktoré boli nejakým spôsobom späté s dobovou Bratislavou. Cez ich životné osudy, spracované v podobe rozprávkových príbehov, môžu mladí aj starší čitatelia spoznávať históriu tohto mesta.

Kto pozná dejiny svojej vlasti, je pozornejší a vnímavejší k aktuálnemu dianiu i k svojmu okoliu. Rozprávky nás totiž nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a podporujú osobnostný rozvoj. Deti dokážu najviac upútať príbehy, ktoré zábavnou formou prebúdzajú ich zvedavosť, pričom rozprávka môže aj potom obohacovať ich život, rozvíjať intelekt a uvádzať do pohybu ich fantáziu.

Prostredníctvom šiestich humorne ladených a moderným jazykom napísaných príbehov, ktoré rozprávková kniha obsahuje, sa môže čitateľ zoznámiť s umelcami starého Prešporka a v dobovom milieu mesta na Dunaji sa nechať unášať vlastnou predstavivosťou. Autorom knihy je literár a novinár Krisztián Kacsinecz, ilustrácie vytvoril grafik Gábor Gyenes. Zostavovateľkou a redaktorkou cyklu Bratislavské rozprávky je Eva Bolemant.

Prezentácia knihy sa uskutočnila 20. novembra 2017 o 18.00 hod. v Maďarskom inštitúte v Bratislave. Záujemcovia si budú môcť knihu zakúpiť na podujatiach OZ Bratislavské rožky, ale aj na vianočných trhoch – v stánku OZ Bratislavské rožky na Františkánskom námestí.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!