Skladací sprievodca Kapitulskou ulicou alebo Hľa, interaktívna aplikácia Jonathana Ravasza a Filipa Ruisla!

Mesto
23. septembra 2014

V nasledujúcich riadkoch by som sa rád zmienil o najvzrušujúcejšom bratislavsky orientovanom objave tohtoročnej jari. Spomínam si, že sa písal 1. máj 2014. Slnko svietilo na všetky svetové strany, ulice Starého Mesta sa kúpali v slnečnom jase, keď sme – dobrovoľne vydaní napospas jednodňovému útoku zážitkov pod súhrnným názvom „Kapitulské dvory 2014“ – narazili na zaujímavú a organizačne náročnú prezentáciu: projekt Unfolding Kapitulská, ktorý je čerstvým výsledkom tvorivej práce dvojice mladých talentovaných intermediálnych umelcov, študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jonathana Ravasza a Filipa Ruisla.

2

Ide o interaktívnu aplikáciu pre tablety a smartfóny, o akýsi postmoderný bedeker, imaginárny zdroj zážitkov a poznania, ktorý môže v lepšom prípade elegantne nahradiť aj šablónovitý monológ stredne profesionálneho sprievodcu mestom. Stačí, ak si svoju „mašinku“ podržíme pred sebou, zacielime ňou na to-ktoré priečelie a pred nami sa vzápätí „rozloží“ pestrá a bohatá história Kapitulskej ulice – jednej z najstarších ulíc Bratislavy, sídla mnohých cirkevných inštitúcií.

1

Okrem toho aplikácia prepožičiava tomuto kútu Starého Mesta, ktoré si nepochybne zaslúži lepší osud, nádhernú, ucelenú, formovo čistú podobu (vizuálnu identitu), ktorá čoby virtuálny ochranný dáždnik spája parcely starobylej ulice do kompaktného celku. Každá budova, každé historické priečelie predstavuje bunku, sprítomnenú v podobe samostatného logotypu. Vďaka technológiám ožíva celá ulica: ak chceme, môžeme si niektorú z budov priblížiť, pričom zničené múry kanonických domov a niekdajších vznešených palácov začínajú raz za radom rozprávať svoje príbehy a vracajú sa späť na ulicu v pôvodnej podobe, akú mali pred niekoľkými storočiami. Stačí si raz či dvakrát kliknúť a okrem základných historických faktov a vizuálnych opisov môžeme nahliadnuť do dávnej minulosti – na dotykovom displeji sa vykreslia časové vrstvy, ktoré prostredníctvom jemne decentných, no predsa efektných priestorových mriežok a 3D modelov demonštrujú situáciu v týchto končinách pred sto rokmi. Prednosťou (a pozitívom) projektu je aj to, že ide o dynamický povrch, čiže hybridnú realitu je možné postupne rozširovať – v danom prípade hoci aj o ďalšie virtuálne vrstvy, vizuálne fólie, informačné filtre a zabudované podfunkcie. Nehovoriac o tom, že v dlhšom časovom horizonte by sa mohlo stať podobne virtuálne „rozložiteľným“ trebárs aj celé centrum mesta.

4

A hoci už akiste ide o inú šálku kávy, predsa sa pohrávam s myšlienkou, čo všetko by sa mohlo vďaka tejto technológii vizuálne uchovať. Napríklad len v rámci Kapitulskej ulice, ktorá už aj v stredoveku predstavovala akúsi zvláštnu inklúziu, privilegovaný kút v útrobách mesta. Mňa, ktorý sa rád pohrávam s detailmi, nuansami, drobnými úlomkami histórie, by napríklad zaujímalo, kam (a prečo) sa stratil nádherný kamenný reliéf v tvare jašterice, ktorý zdobil roh farského úradu, alebo socha z oporného oblúka, spájajúceho budovu kolégia Emericanum so susedným domom, ktorá je ešte na fotografiách Karola Kállaya pekne viditeľná. A vôbec, ako tieto zanedbateľné, no predsa vzrušujúce drobnosti pôsobili v danej dobe.

 3

Mladá dvojica tvorcov naposledy informovala o podstate projektu a aktuálnej fáze jeho vývoja počas júnovej Noci architektúry. Hoci proces jeho vzniku ešte nie je ukončený, už existuje istý druh virtuálneho prototypu, presnejšie informačného systému, ku ktorému má prístup ktokoľvek – na internetovej stránke www.filipruisl.com sa môžeme s projektom bližšie zoznámiť a zistiť, čo všetko dokáže táto interaktívna aplikácia sprístupniť nášmu zraku. Na rovnakom mieste si môžu záujemcovia pozrieť a vytlačiť aj praktickú mapu do vrecka ako organickú súčasťou projektu, ktorá nás aj bez elektronického hardvéru prevedie od domu Albrechtovcov až po Prepoštský palác. Jedno je isté: my sme už teraz veľkými fanúšikmi tohto nápadu a netrpezlivo čakáme, kedy jeho demoverziu vystrieda finálna podoba!

Máté Csanda

Podporili nás

Don`t copy text!