Stretnutie s Rigelem

Prechádzky starým Prešporkom
22. mája 2019

V utorok (26.2.2019) sme vzdali hold sochárovi Alojzovi Rigelemu, nášmu vzácnemu rodákovi, ktorý má nehynúce zásluhy na skrášľovaní Bratislavy. Hlavným zvestovateľom jeho slávy bol jedinečný expert na Rigeleho dielo – Zsolt Lehel.

Ako na začiatku povedal, nejde vyberať „best of“ alebo „top diela“, pretože každé jedno majstrovo dielo si zasluhuje pozornosť. A tak nám takmer 2 hodiny prezentoval Rigeleho tvorbu – dielo po diele. Mohlo by sa zdať, že išiel o suchopárny výpočet jednotlivých položiek, no opak bol pravdou. Dôkazom a veľkou radosťou je nám mohutné obecenstvo, ktoré so záujmom počúvalo až celkom do konca a duo Rigele – Lehel odmenilo neutíchajúcim potleskom!

Barožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!