Tematická prechádzka k štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov

Tematické prechádzky
15. júla 2016

Na tematickej prechádzke OZ Bratislavské rožky, ktorá sa uskutočnila 9. júla 2016, sa zúčastnilo nemálo záujemcov.

 Skúsený sprievodca Pavel Šimove nás oboznámil s históriou jedného z najznámejších šľachtických rodov našej histórie. Na pozadí dejín mesta sme sa dozvedeli viaceré málo známe zaujímavosti o majiteľoch palácov i o palácoch samotných. Nechýbali ani informácie o dnešnom využití palácov, o súčasnej histórii pokračovateľov rodu, odkazy na ďalšie pamiatky spojené s rodom, ale aj prepis Mozartovho listu o jeho prešporskej známosti. Písomné a iné informačné pramene k tematickej prechádzke sú prístupné na webovej stránke: http://palffy.simove.sk/.

img_1317%20copy

img_1321%20copy

img_1326%20copy

img_1327%20copy

img_1330%20copy

img_1335%20copy

img_1336%20copy

img_1339%20copy

img_1340%20copy

img_1354%20copy

img_1358%20copy

img_1362%20copy

img_1370%20copy

img_1375%20copy

img_1382%20copy

img_1384%20copy

img_1386%20copy

img_1389%20copy

img_1399%20copy

img_1401%20copy

img_1403%20copy

img_1405%20copy

img_1414%20copy

img_1419%20copy

img_1423%20copy

img_1429%20copy

img_1432%20copy

img_1433%20copy

img_1434%20copy

img_1435%20copy

img_1442%20copy

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!