Vyšiel Prešporský kalendár 2017! Je venovaný Izabele – aristokratke, ktorá fotila Bratislavu.

Prešporský kalendár
2. decembra 2016

Do Prešporského kalendára, ktorý vychádza už tretí rok, jeho zostavovatelia tentoraz vybrali stodesaťročné fotografie arcivojvodkyne (a zároveň vášnivej fotografky) Izabely z Croÿ a Dülmenu.

Arcivojvodkyňa používala veľkorozmerné sklenené negatívy s rozmermi 21×27 cm, vďaka ktorým zhotovovala mimoriadne detailné zábery. Jej fotografické aktivity sa začali v Prešporku. Celá rodina sa nechávala s obľubou fotografovať a na jej zvečňovaní sa podieľali viacerí fotografi. Izabeline umelecké fotografie uverejnili mnohé odborné časopisy a boli pravidelne vystavované aj na medzinárodných fotografických výstavách. Jej hodnotné fotografické dedičstvo tvorí dnes súčasť zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti.

00

Arcivojvodkyňa Izabela z Croÿ a Dülmenu, pochádzajúca z územia dnešného Nemecka, patrí medzi najsympatickejších členov habsburskej dynastie. Jej manžel, arcivojvoda Friedrich Rakúsko-Těšínsky nadobudol vďaka dedičstvu obrovský majetok. V rámci spoločenského života Prešporka bola stála prítomnosť arcivojvodskej rodiny považovaná za dôležitú udalosť, preto si svoje sídlo zriadila v bývalom Grassalkovichovom paláci. Spočiatku si palác prenajímala a v roku 1897 si ho kúpila.

01

Domáce muzicírovanie Grassalkovichovom paláci

Úžasnú barokovú budovu navštívilo mnoho vznešených hostí. Často sa tu zdržiaval aj následník trónu František Ferdinand. Arcivojvodkyňa Izabela dúfala, že sa František Ferdinand prižení do jej rodiny. Raz však na tenisovom dvorci kaštieľa našla stratené vreckové hodinky následníka trónu. Sklamaná a nahnevaná zistila, že fotografia v hodinkách nezobrazuje jej dcéru, ale jednu z jej dvorných dám – grófku Žofiu Chotkovú, ale to je už iný príbeh…

02

Grassalkovichov palác

Izabela ako vzorná matka rodiny usmerňovala chod dvora, pomáhala manželovi spravovať majetok, vyznačovala sa zodpovednosťou a láskou k deťom a starostlivo vychovávala svojich deväť potomkov. U arcivojvodkyne, ktorá bola obdarená nemalými ambíciami, vyzdvihovali jej súčasníci okrem krásy aj múdrosť, nápadne silnú vôľu a túžbu po moci. Zlé jazyky tvrdia, že Friedrich žil doslova pod papučou.

03

Arcivojvodkyňa Izabela na poľovačke

V duchu svojho spoločenského postavenia sa celý život intenzívne zaujímala o verejné dianie a dobročinnosť. Bola to angažovaná žena so silným sociálnym cítením. Podporovala rozvoj ľudovej remeselnej výroby v Uhorsku. Založila Ženský spolok pre podporu domáceho vyšívačského priemyslu v Prešporku a okolí, ktorý niesol jej meno. Bola patrónkou charitatívneho útulku pre deti v Prešporku. S rodinou si často vyšla na koni do okolitej prírody. Mala rada poľovačky a bola uznávanou hráčkou tenisu.

04

Pečniansky les

06

Výlet na Devíne

Ďalšie pokolenia majú šťastie, že jej najväčšou vášňou bolo fotografovanie, ktoré v deväťdesiatych rokoch 19. storočia zasiahlo pomerne široké veľkopanské vrstvy. Išlo o prvú veľkú etapu v dejinách fotoamatérstva. Ale v tom čase bolo fotografovanie ešte drahou zábavou, preto mu nemohli holdovať davy.

05

Židovská ulica / Vártelek-utca/ / Schlossgrundgasse

09

Michalská ulica

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!