Zimný prístav

Tematické prechádzky
15. októbra 2014

V sobotné (11.10.2014) poobedie sa presne 49 záujemcov „nalodilo“ do autobusu (viac miest nebolo, bohužiaľ), aby si pozreli objekty slúžiace plavbe, kde sa bežný občan len tak ľahko nedostane.

Navyše, s odborným výkladom kpt. Juraja Bohunského, hovorcu podniku Slovenská plavba a prístavy a.s., v súkromí zanieteného znalca histórie plavby na našom úseku Dunaja a zároveň aj spoluautora publikácie k 90. výročiu podniku, známeho dlhý čas ako Dunajplavba, vždy pevne spätého s Bratislavou.

O tom, že záujem bol nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny, svedčí množstvo otázok na nášho sprievodcu. Či už k histórii nákladného prístavu, k samotnej plavbe i k unikátnym zariadeniam, ktorými prístav disponuje. Dve zastávky zahŕňali objekty tzv. Zimného prístavu z prelomu 19. a 20. storočia a bývalej lodenice, ako i tzv. ťažkú polohu s unikátnym dvojžeriavom schopným zdvihnúť a premiestniť na loď či z lode bremená vážiace vyše 500 ton!

No a tak z plánovanej hodinky boli nakoniec skoro dve, čo sľubuje určite aj reprízu tejto akcie… A možno nie z brehu, ale loďou – pozrieť si prístav priamo z vody.

001

002

0003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

014

015

016

017

018

020

021

022

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

koniec

OZ Barožky

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Don`t copy text!