Árpád Korpás: „S Bratislavskými rožkami za tolerantné mesto.“

Správy
13. decembra 2020

Je jedným z podpredsedov desať rokov fungujúceho OZ Bratislavské rožky, pravidelne vedie tematické prechádzky. Rozprávali sme sa s turistickým sprievodcom Árpádom Korpásom.

Árpád Korpás 

Nepatríš medzi zakladateľov OZ Bratislavské rožky, ale už sedem rokov si jeho členom a zároveň jedným z podpredsedov. Ako si sa pripojil k tímu?

Na Univerzite Komenského v Bratislave som absolvoval odbor maďarský jazyk – história. Vďaka skvelým učiteľom a môjmu otcovi Pálovi Korpásovi, ktorý vyštudoval maďarčinu a slovenčinu, ako aj hontianskym tradíciám tvorili literatúra, dejepis a vlastiveda súčasť môjho života už v rodných Šahách. Na univerzite som rýchlo „objavil“ Bratislavu; záujem o mesto vo mne prebudili najmä umenovedné prednášky a prechádzky Gábora Hushegyiho. A nielen môj, ale napríklad aj záujem mojej spolužiačky Ágnes Mánya Benyovszky, ktorá dnes pôsobí ako pedagogička a miestna historička, je autorkou kníh o bratislavskej architektúre a na požiadanie OZ Bratislavské rožky napísala rozprávkovú knihu o architektovi Edmundovi Lechnerovi a jeho secesných budovách v Bratislave. Ági vedie pravidelne aj tematické prechádzky pod organizačnou taktovkou nášho združenia.

Tematická prechádzka Prešporok/Bratislava v poézii

Predtým si bol aktívny ako novinár…

Po univerzite nasledovalo vyše pätnásť rokov v maďarských médiách na Slovensku – najmä v dnešnom Rádiu Patria a v denníku Új Szó. Ako novinár som často brázdil ulice Bratislavy a mohol som vstúpiť aj do takých budov (napr. do bývalého arcibiskupského paláca, kde je dnes Úrad vlády SR, alebo do Grassalkovichovho paláca, kde dnes sídli hlava štátu), kam sa bežný občan nedostane (alebo len zriedkakedy). Mesto ma doslova „pohltilo“ – najmä po tom, ako som dokázal ku konkrétnej budove alebo k verejnému priestranstvu priradiť čoraz viac historických, umeleckohistorických alebo kultúrnohistorických momentov. Keď som v roku 2013 získal svoje druhé oprávnenie na výkon činnosti sprievodcu cestovného ruchu (prvý kurz som absolvoval ešte ako vysokoškolák) a začal som po meste sprevádzať turistov, oslovila ma Eva Bolemant s otázkou, či by som neviedol prechádzku pod záštitou OZ Bratislavské rožky. Jej témou boli maďarské literárne tradície v Bratislave. Spolupráca so združením sa rozšírila, až mi nakoniec ponúkli funkciu jedného z jeho podpredsedov. Som veľmi rád, že som sa dostal do dynamickej a priateľskej spoločnosti, ktorá koná podľa jasného konceptu.

Tematická prechádzka Jedno presso, prosím! 

Prečo považuješ činnosť tohto združenia za dôležitú?

Hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je, že má výsledky: prevádzkuje jeden z najznámejších a najnavštevovanejších internetových stránok o miestnych dejinách, vydáva knihy a nástenný kalendár, organizuje prednášky o histórii mesta a tematické prechádzky, aktívne sa spolupodieľa na viacerých projektoch. Fungovanie združenia je dôležité aj preto, lebo jeho konzekventným, principiálnym postojom je tolerancia – objektívna, viacjazyčná prezentácia hodnôt najrôznejších národností a komunít, ktoré žijú a pôsobia na území Bratislavy. Organizácia, ktorú založili maďarskí intelektuáli a vyvíja činnosť pod sčasti maďarským vedením a s čiastočne maďarskou členskou základňou, sa teší obľube nielen medzi maďarskými, ale aj slovenskými lokálpatriotmi. Za svoje aktivity získala viaceré mestské ocenenia. V Bratislave bola od nepamäti prítomná vysoká spoločenská mobilita a zloženie jej obyvateľstva modifikovali aj mocenské zásahy, no ani na začiatku 21. storočia nemôže byť identita mesta komplexná a autentická bez multietnických tradícií a multietnickej prítomnosti. A ešte jeden dôvod, prečo sú pre nás Bratislavské rožky dôležité: podľa našej skúsenosti sa o ich činnosť zaujíma aj čoraz viac mimobratislavských Maďarov zo Slovenska, ale i z Maďarska a iných častí Karpatskej kotliny. Vidíme, že na naše prechádzky chodí aj stále viac záujemcov zo vzdialenejších oblastí Slovenska, ale i zo zahraničia. V súčasnosti sa tieto sympatie a dôvera prejavujú aj v tom, že si publikácie cez náš nový e-shop objednávajú ľudia z rôznych kútov sveta. Máme z toho veľkú radosť – rovnako ako z ceny Pro Patria, ktorú nám v roku 2018 udelilo združenie maďarských regionálnych historikov na Slovensku, teda Vlastivedný zväz Pro Patria.

Na odovzdaní Ceny Júliusa Satinského – Bratislavská čučoriedka

Ako funguje deľba práce v rámci združenia?

Spoluzakladateľka a predsedníčka združenia Eva Bolemant reprezentuje organizáciu na oficiálnej a administratívnej úrovni, ale zároveň je redaktorkou edície Bratislavské rozprávky, v ktorej vyšlo už viac ako desať rozprávkových kníh. Ďalší spoluzakladateľ „rožkov“ Sándor Papp ml. je šéfredaktorom trojjazyčného internetového magazínu www.bratislavskerozky.sk, zodpovedá za digitalizačné a výstavné projekty a spolu s Rékou Szabó, ktorá je od začiatku členkou združenia a má na starosti grafický vizuál publikácií a výstav (a zároveň je aj kurátorkou niektorých z nich), redigujú Prešporský kalendár. Miestny historik a turistický sprievodca Ján Vyhnánek, ktorý usmerňuje akreditované kurzy sprievodcov cestovného ruchu v pôsobnosti Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), je v Bratislavských rožkoch mojím kolegom-podpredsedom. Zároveň je obľúbeným prednášajúcim a moderátorom našich podujatí. Dá sa od neho a od jeho kolegov veľa naučiť, preto som v tomto roku absolvoval akreditovaný kurz sprievodcov cestovného ruchu BKIS so zameraním na Bratislavu. A aby som sa vrátil k deľbe práce: možno i vďaka mojej redaktorskej a moderátorskej minulosti redigujem aj časť publikácií združenia, moderujem jeho podujatia a komunikujem s médiami.

Na tematickej prechádzke Po stopách nežnej revolúcie

Vedieš aj prechádzky po meste…

Áno. Pred nástupom pandémie koronavírusu som mal ako turistický sprievodca veľmi veľa skupín. V rámci Bratislavských rožkov vediem najmä tematické prechádzky v maďarčine a sčasti v slovenčine. Som veľmi rád, že sa tu formuje skvelý tím „rozprávačov mestských historiek“ (tzv. urban storyteller). Prechádzky v slovenčine a v maďarčine (v prípade maďarských prechádzok ide o cca 7 – 8 podujatí ročne) vedú miestni historici a turistickí sprievodcovia. V prípade maďarských prechádzok to doteraz boli Ágnes Mánya Benyovszky, László Borka, Mihály Brogyányi, Julianna Gaál, István Hornyák a Beatrix Ordódy; penzionovaný inžinier Zoltán Samarjay zasa priblížil záujemcom evanjelickú Bratislavu. Žiaľ, v roku 2020 sme museli väčšinu plánovaných akcií zrušiť kvôli koronavírusu a zatiaľ sme prechádzky nezaradili ani do programu na rok 2021.

So Sándorom Pappom ml. na jednej tematickej prechádzke

Tak teda: ako ďalej?

So Sándorom Pappom ml. pracujeme na reedícii knihy miestneho historika Emila Kumlika, ktorá vyšla v roku 1907 pod názvom Adalékok a pozsonyi országgyűlések történetéhez (Dodatky k histórii uhorských snemov v Prešporku). Máme aj spoločný bibliografický projekt a ešte nespočetne veľa ďalších plánov. 😊

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!