Dobrodružné putovanie bratislavskej busty J. Nepomuka Hummela (19 veľkých fotografií)

Milujeme bratislavské pohľadnice
29. mája 2014

Inštaláciu busty slávneho prešporského rodáka Jána Nepomuka Hummela v meste iniciovala v roku 1878 slobodomurárska lóža „Mlčanlivosť” (Zur Verschwiegenheit, Hallgatagság), a to pri príležitosti osláv 100. výročia skladateľovho narodenia. Aj samotný Hummel bol členom slobodomurárskej lóže Amália vo Weimare. Práce na odhalení pamätníka usmerňoval prešporský archivár a člen lóže „Mlčanlivosť” Ján Batka. Bustu zhotovil prešporský rodák Viktor Tilgner.

Časť výdavkov hradila lóža z vlastných zdrojov a pri tejto príležitosti zriadila aj osobitný fond. V roku 1883 sa konala dobročinná výstava umeleckých diel, no príspevky prišli aj od významných európskych maliarov. Koncertom v Prešporku myšlienku podporili aj Anton Rubinstein, Hans von Bülow, Gejza Zichy či svetoznámy Franz Liszt. Pamätník odhalili na jeseň 1887, no na pôvodnom mieste dlho neostal. Keďže na Hviezdoslavovo (Kossuthovo) námestie postavili Petőfiho sochu, na jar 1911 Hummelovu bustu presunuli na tzv. „malé korzo“, do parku pred kostolom Notre Dame vedľa dnešnej Reduty. Po 2. svetovej vojne musela zasa ustúpiť pamätníku Červenej armády, dostala sa pred Nesterov palác a následne do Grassalkovichovej záhrady, kde ju viackrát poškodili. Koncom 90. rokov minulého storočia ju rozobrali a až v roku 2005 ju umiestnili pred budovu súčasného Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko (Nesterov palác).

00

02

Podporili nás

Don`t copy text!