Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla

Tematické prechádzky
22. septembra 2019

S dvadsiatimi šiestimi účastníkmi v pätách sa 15. septembra 2019 vydal na tematickú vychádzku (špacírku) OZ Bratislavské rožky turistický sprievodca a novinár István Hornyák.

Anton Brandl po absolvovaní Akadémie umení vo Viedni krátky čas pobudol v Trnave, aby v roku 1844 zakotvil v Prešporku, kde ako sochár a miestny občan uspokojoval zákazky zblízka i zďaleka.

Ako István Hornyák zdôraznil, snažil sa zo zachovaných fragmentov vytvoriť čo najucelenejší obraz o sochárovom prešporskom období. Umelcov život nám priblížil pred Kostolom sv. Štefana na Župnom námestí, na priečelí ktorého sa nachádza Brandlovo dielo – socha zakladateľa uhorského štátu. Navštívili sme Dóm sv. Martina, kde jedna z vitrážových okien v blízkosti hlavného vchodu uchováva aj Brandlovo meno. Vychádzka, ktorá bola spojená aj s ďalšími zastávkami, sa skončila pri schodisku Primaciálneho paláca, kde o Brandlovom talente vypovedá jeho socha Artemisa.

OZ Barožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!