Bratislava a protestantizmus – sedemdesiat záujemcov na našej maďarskej tematickej prehliadke

Tematické prechádzky
12. apríla 2017

Asi sedemdesiat záujemcov sa zúčastnilo 9. apríla (nedeľa) tematickej prehliadky Občianskeho združenia Bratislavské rožky pod názvom Bratislava/Prešporok a protestantizmus. Sprievodcom bol Árpád Korpás, podpredseda združenia.

00

Skupina najprv zavítala do kalvínskeho kostola na Námestí SNP. O živote bratislavského zboru reformovanej cirkvi prednášal veľadôstojný pán farár Imre Peres. Predstavil dejiny a súčasnosť zboru, kostol postavený v roku 1913 a priľahlý Kalvínov dvor. Pripomenul aj prešporský krvavý súd z rokov 1673-74. Občianske združenie Bratislavské rožky aj touto cestou ďakuje cirkevnému zboru, veľadôstojnému pánovi farárovi a jeho rodine!

04

Na ďalších miestach Árpád Korpás krátko zhrnul dejiny reformácie, ktoré sa začali pred päťsto rokmi a snažil sa, aby k výkladu uviedol aj bratislavské príklady, súvislosti. Načrtol, ako získavalo prívržencov augsburské vyznanie vo vtedajšom dominantne nemeckom meste. Bola reč aj o kostoloch odobratých evanjelikom a odovzdaných katolíkom, o vzniku evanjelickej štvrte mimo hradieb mesta, o slávnom evanjelickom lýceu a jeho budovách, významných študentoch. Sprievodca sa venoval aj pamiatke tých protestantských osobností, ktorí kratšiu či dlhšiu dobu žili a tvorili v Prešporku/Bratislave. Poslednou zastávkou prechádzky bol Cintorín pri Kozej bráne, kde sa skupina zastavila medzi inými aj pri hrobe Pavla Rázgu, Samuela Markusovszkého, Jána Pettkóa, Kálmána Thalyho, Lajosa Szeberényiho, Károlya Samarjayho, Gustáva Heckenasta, ďalej pri rodinnom mauzóleu baróna Jána Jeszenáka.

07

01

02

03a

04a

07a

08

09

10

11

13

15

16

17

18

19

22

25

26

27

31

34

36

38

39

41

45

46

47

48

49

51

53

55

56

59

60

62

63

64

65

66

69

70

71

73

74

75

76

77

78

79

80

81

OZ  BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!