Bratislavské rožky na prezentácii školského projektu o Bratislave

Kultúra
27. júna 2017

Občianske združenie Bratislavské rožky prijalo prednedávnom pozvánku na slávnostú prezentáciu projektu pod názvom Bratislava, ktorý prebiehal na Základnej škole J. G. Tajovského v Senci. Na podujatí konanom 6. júna 2017 v Labyrinte Mestského kultúrneho strediska v Senci našu organizáciu zastupoval Árpád Korpás, podpredseda OZ Bratislavské rožky.

03

Žiaci spomenutej školy mali možnosť zapojiť sa do netradičnej formy vyučovania a pod vedením svojich pedagógov bližšie spoznať nielen turisticky známe miesta Bratislavy, ale aj jej menej známe zákutia, historické pamätihodnosti či osobnosti. Na hodinách fyziky a chémie sa bližšie pozreli na bratislavské vodné toky a záležitosti týkajúce sa tejto dôležitej oblasti nášho života, na hodinách telesnej výchovy sa zoznámili so športovými klubmi, ktoré v hlavnom meste pôsobia. Na hodinách cudzích jazykov sa pokúšali sprístupniť históriu aj súčasnosť školstva v Bratislave a vyskúšali si prezentáciu v anglickom jazyku.

 

Výsledkom niekoľkomesačnej práce žiakov aj učiteľov bolo množstvo plošných a priestorových prác a tiež powerpointových prezentácií. Slávnostná prezentácia a vyhodnotenie projektu sa konala za prítomnosti niekoľkých pozvaných hostí: pani Viera Satinská, manželka herca Júliusa Satinského, pani Zuzana Svobodová, zástupkyňa rodičovského združenia školy a bratislavský sprievodca Árpád Korpás, podpredseda OZ Bratislavské rožky. Porota zložená z hostí vybrala najzaujímavejšie práce z každej kategórie a jej autori sa za odmenu zúčastnili jednodňového výletu do hlavného mesta. Reportáž z akcie môžete vidieť aj na http://senec.tv/senec-tv-netradicne-ucenie/

(zsjgtajovskeho, p.k.)

Podporili nás

Don`t copy text!