Bratislavské rožky na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika

Správy
9. marca 2023

V piatok 3. marca 2023 sa Občianske združenie Bratislavské rožky zúčastnilo besedy s deviatakmi Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v bratislavskom Starom meste. Predsedníčka Eva Bolemant, spolu so šéfredaktorom Petrom Janovičkom žiakom predstavili aktivity občianskeho združenia a jeho knižnú produkciu.

Na pozvanie pani triednej učiteľky Mgr. Žofie Kopálovej navštívila predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant a šéfredaktor Peter Janoviček triedu IX. B Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave. Počas besedy žiakom odprezentovali bohaté aktivity OZ Bratislavské rožky a predstavili im knižné publikácie z jeho produkcie. Žiaci sa tak dozvedeli o úspešnej detskej edícii Bratislavské rozprávky alebo o fotoalbume My sme starí Prešporáci, ktorý rozpráva príbehy 21 starých bratislavských rodín.

Na besede však nerozprávali iba predstavitelia nášho občianskeho združenia. Žiaci dostali možnosť sa predstaviť, povedať odkiaľ pochádzajú a rovnako klásť otázky prednášajúcim.

Pani učiteľka Kopálová hosťom prezentovala peknú trojjazyčnú nástenku, tvorenú okrem iného obrázkami z nášho Prešporského kalendára a dozvedeli sme sa aj takú zaujímavosť, že Základnú školu Milana Rastislava Štefánika kedysi navštevoval slávny bratislavský rodák Július Satinský.

Deviataci tiež ochutnali pravé makové a orechové Bratislavské rožky z vychýrenej pekárne FantastiCo, ktoré všetkým veľmi chutili.

OZ Bratislavské rožky sa tak predstavilo aj novej generácii Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorí hádam aj vďaka nášmu prispeniu lepšie spoznali dejiny svojho mesta a ponesú si v sebe hrdosť na jeho bohaté multinárodnostné tradície.

Peter Janoviček

Foto: Matúš Lauko

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!