Bratislavské rožky už aj po nemecky!

Správy
4. apríla 2015

–    Neviete koľko je hodín?

–    Fél kilenc. [Bolo pol deviatej]

–    Köszönöm!

Podľa istej starej nemeckej respondentky zaznievali v medzivojnovej Bratislave aj takéto dialógy. Trojjazyčnosť tu totiž bola úplnou samozrejmosťou: okrem slovenčiny ako čerstvo uzákoneného štátneho jazyka sa za úradné jazyky istý čas považovali aj nemčina a maďarčina. To však neznamená, že všetci Bratislavčania ovládali rovnako dobre všetky tri jazyky. Boli medzi nimi takí, ktorí hovorili po nemecky, no považovali sa za Maďarov, iní zasa používali tzv. „mišmašový“ jazyk, čiže špecifický miestny mix nemčiny, slovenčiny a maďarčiny.

 08

Ďalším zaujímavostiam, ktoré súviseli s dobovou pressburgskou (bratislavskou) identitou, no predovšetkým dobovému nemeckému jazyku sa vo svojej prednáške venoval doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FF UK v Bratislave. Pustil aj niekoľko zvukových nahrávok, na ktorých starí Prešporčania alebo prešporskí rodáci, ktorí sa neskôr z mesta odsťahovali, prostredníctvom autentickej reči ilustrujú živé jazykové špecifiká dobovej Bratislavy. To všetko sa udialo 31. marca 2015 v Goetheho inštitúte v Bratislave, kde bola uvedená nemecká verzia webovej stránky Bratislavských rožkov.

01

Na stránke pressburgerkipferl.sk si odteraz návštevníci budú môcť dobroty z „našej pekárne“ vychutnať (či presnejšie prečítať) už aj po nemecky. Činnosť občianskeho združenia predstavil kunsthistorik Máté Csanda, následne sa spisovateľ Michal Hvorecký pozhováral s autormi knihy Von Pressburg nach Salzburg Robertom Hofrichterom, ktorý emigroval z Bratislavy v období socializmu, a Petrom Janovičkom. Hofrichter žije v Salzburgu a ako povedal, podľa nemčiny, akou hovorí, ostatní okamžite vedia, že nie je rodený Salzburčan.

018

„Raz sa ma na tamojšej tanečnej zábave istá dáma spýtala, odkiaľ pochádzam. Povedal som, že z Bratislavy. A už sa cítite lepšie? – spýtala sa ma dáma,“ rozprával so smiechom Hofrichter. Kto sa na akcii v Goetheho inštitúte osobne zúčastnil, ten sa určite začal „cítiť lepšie“, pretože o starej Bratislave tu zaznelo mnoho zaujímavých a humorných príbehov. Pressburgerkipferl.sk!

István Veres

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Don`t copy text!