Desať najlepších miest, kde sa v Prešporku – Bratislave dali kúpiť bajgle.

Prešporské bajgle
28. decembra 2016

Pri príprave nášho nového informačného materiálu sa nám o bratislavských rožkoch podarilo vypátrať tak veľa, že sa všetko do jednej brožúrky nezmestilo. Preto sme sa rozhodli, že na infomateriál umiestníme aj QR kód, prostredníctvom ktorého je možné spojiť sa s našou webovou stránkou. Oboznámte sa s najznámejšími miestami, kde sa dali kúpiť v Prešporku – Bratislave bajgle!

1.

Dnes:  Hviezdoslavovo námestie 11

 

Kedysi:  Promenáda 274 – Promenade 274 – Sétatér 274

 

Okolo roku 1850 sa na prešporskej bajglovej scéne zjavil Michael Brechtelsbauer. Svoj hlavný stan mal blízo vyústenia Promenády na Rybné námestie. Neskôr svoju pekáreň preniesol na Obchodnú ulicu, kde fungovala až do 70. rokov 19. storočia. Pôvodný dom nestojí, koncom 19. storočia si na jeho mieste a na mieste susedného domu postavila výstavné sídlo rodina Malatinszkých.

11

2.  

Dnes:  Hviezdoslavovo námestie 17

 

Kedysi: Promenáda 22/93 – Promenade 22/93 – Sétatér 22/93

 

Áno, aj na mieste najstaršieho bratislavského kina sa dali kedysi kúpiť rožky. Už v roku 1840 sa spomína jeden z našich najstarších pekárov Anton Deabis. Pekáreň mal najskôr v susednom dome, po jeho smrti ju takmer 30 rokov usilovne (a úspešne) viedla jeho vdova, ktorá ju v roku 1871 presunula na č. 17. O 10 rokov prevzala pekáreň Therese Schütz a tá ju zakrátko presídlila do Keglevichovho paláca, kde fungovala až do konca 19. storočia.

10a

3.

Dnes: Hviezdoslavovo námestie 25

 

Kedysi: Nám. Lajosa Kossutha 4 – Kossuth Lajos-Platz 4 – Kossuth Lajos tér 4   

* Promenáda 4/220 – Promenade 4/220 – Sétatér 4/220

 

Najstaršia pekáreň, založená Scheuermannovcami už v roku 1836. Do tohto domu ju preniesol Vilmos Scheuermann v roku 1871. Na prízemí bola cukráreň, vo dvore pekáreň. Tam sa nachádzala aj tzv. Laubstube, pôvabné miesto pod košatým stromom, kde sa dalo večer posedieť. Po Scheuermannovej smrti v roku 1879 viedli pekáreň jeho dedičia, až kým ju začiatkom 20. storočia neprevzal Georg Lauda. Pekáreň prestala pracovať počas 1. svetovej vojny kvôli nedostatku surovín. Definitívne nádeje na jej obrodenie pochovala Laudova smrť v roku 1921.

09

 4.

Dnes: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (vyústenie Mosta SNP na nábrežie v smere do Karlovej Vsi)

 

Kedysi: Vydrica 17 – Weidritz 17 – Vödric 17 

 * Veľká Vydrica 246 – große Wödritz 246 – Nagy Vödric 246

 

V roku 1873 si v Prešporku otvoril pekáreň Johann Korče, z ktorého sa neskôr vyvinul čistokrvný Beugelbäcker. Svojimi delikatesami zásoboval najmä obyvateľov Podhradia, pretože niekoľko desaťročí sídlil na Vydrici 17 v dome na rohu s malou Kunigsfelderovou uličkou. V 80. rokoch mal pobočku na Obchodnej 18. Dom na Vydrici už nestojí, koncom 60. rokov padol spolu s desiatkami ďalších za obeť búraniu Podhradia.

100

 5.

Dnes: Námestie SNP 29

 

Kedysi: Tržné námestie 41 – Marktplatz 41 – Vásártér 41

 

Koncom 19. storočia sa do Prešporka prisťahoval trenčiansky rodák Andrej Tehlár st., ktorý sa po zastávkach na Zámockej a Špitálskej ulici usadil na dnešnom Námestí SNP 29, kde býval a viedol svoju pekáreň. Po jeho smrti v roku 1888 viedla obchod jeho manželka Mária Tehlárová a neskôr syn Andrej Tehlár ml. V tomto dome sa narodil aj posledný člen dynastie Arpád Tehlár, ktorý pekáreň presunul na Obchodnú ulicu vedľa Malého Baťu. Svoju činnosť ukončila pre exekúciu približne v roku 1930. Pôvodný dom na Námestí SNP už nestojí, na jeho mieste postavili v roku 1998 Obchodnú banku.

06

 6. 

Dnes: Námestie SNP 31

 

Kedysi: Tržné námestie 45 – Marktplatz 45 – Vásártér 45

* Námestie milosrdných 236 – Barmherzigenplatz 236 – Irgalmastér 236

* Haynauovo námestie 236 – Haynauplatz 236 – Haynau tér 236

 

Od 50. rokov 19. storočia tu bratislavské rožky predával Anton Preussberger (Preisberger), ktorý bol zároveň cukrárom, a tak okrem bajglov ponúkal aj široký sortiment iných pochúťok. Snehové pusinky, mandľové rožky či biskupský chlebíček bolo bežne vídať v jeho výklade. Po jeho smrti viedla obchod do konca storočia jeho vdova. Dom už nestojí, v roku 1985 na jeho mieste postavili Dom odievania.

05

 07. 

Dnes: Rybárska brána 9

 

Kedysi: Rybárska brána 9 – Fischerthorgasse 9 – Halászkapu utca 9

 

Pred viac než 100 rokmi by sme si tu namiesto hamburgeru kúpili kvalitný bratislavský rožok. Už v roku 1881 tu otvoril svoju predajňu Johann Frank, po ktorom krátko pekáreň prevádzkovala Betti Wist. Medzi najžiadanejšie v meste ju pozdvihol Miklós Bittó, ktorý ju úspešne viedol viac než dve dekády. V roku 1909 ju prevzal známy cukrár August Stürtzer, pričom ju pretvoril na cukráreň a neskôr preniesol na Sedlársku ulicu. Pôvodný dom už nestojí, v roku 1937 na jeho mieste postavili palác Dunajskej banky.

04

 8. 

Dnes: Suché mýto 1 (roh Suchého mýta a Drevenej ulice)

 

Kedysi: Cesta arcikniežaťa Fridricha 14 – Erzherzog Friedrich-Strasse 14 – Frigyes főherceg út 14

* Suchomýtna ulica 14 – Dürrmauththorgasse 14 – Szárazvám utca 14

 

Koncom 19. storočia si tu otvoril pekáreň Franz Kastner. Najskôr bol obyčajným pekárom, no v novom storočí sa z neho stal vychýrený Beugelbäcker. Pekáreň bolo možné rozpoznať už zďaleka: na dome totiž svietil nápis “Pekárstvo F. Kastner Bäckerei“ a nad vchodom sa hompáľal velikánsky plechový bajgel. Neskôr prevzal otcovu agendu syn Emil Kastner, ktorého smrťou v roku 1944 sa história firmy končí. Dom zbúrali v 70. rokoch a až po roku 2000 na jeho mieste postavili Europeum.

03

9.

Dnes: Suché mýto (vyústenie Staromestskej ulice na Suché mýto)

 

Kedysi: Cesta arcikniežaťa Fridricha 13 – Erzherzog Friedrich-Strasse 13 – Frigyes főherceg út 13

* Suchomýtna ulica 13 – Dürrmauththorgasse 13 – Szárazvám utca 13

* Štvorvedrová ulica 31 – Viereimergasse 31 – Négyvödrös utca 31

 

Už v roku 1834 si v Prešporku otvoril pekárstvo Ferdinand Schwappach. Po jeho smrti prevzal obchod jeho syn August Schwappach a transformoval ho na pekáreň bratislavských rožkov. Vo svojej dobe bol často označovaný za najznámejšieho prešporského Beugelbäckera. Povyhrával množstvo cien v zahraničí, za rožky mu poďakoval sám nemecký kancelár Otto von Bismarck. Vďaka nemu získali bratislavské rožky ochrannú známku už na prelome 19. a 20. storočia. Dom zbúrali v 70. rokoch, aby pripravili priestor pre mimoúrovňovú križovatku.

02

10. 

Dnes: Štefánikova 15 a 21

 

Kedysi: Štefániina cesta 13/19 – Stefaniestrasse 13/19 – Stefánia út 13/19

* Märzlová ulica 13/19 – Märzengasse 13/19 – Marczal utca 13/19

 

V malom prízemnom domčeku vedľa bývalej mestskej strelnice býval a piekol bratislavské rožky od roku 1883 Gustav Wendler st. Pekáreň založil už tri roky predtým, no až po povzbudení od Jozefa Palugyaya sa začal špecializovať na výrobu bajglov a firmu presunul z Námestia SNP na Štefánikovu ulicu. Výrobu mal vo vlastnom dome (dnes č. 15), obchod aj o tri domy ďalej (dnes č. 21). Bajglovú štafetu potom prevzal jeho syn Gustav Wendler ml., ktorému po 2. svetovej vojne podnik znárodnili. Ani jeden z pôvodných domov, pekárne a predajne, už nestojí.

01a

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!