Unikátna pamiatka na cisárovnú Alžbetu (Sissi) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

Tajomstvá depozitárov
5. novembra 2018

„Osmičkový“ rok 2018 je bohatý na rôzne významné jubileá. Primárna pozornosť je u nás venovaná najmä okrúhlym výročiam historických udalostí spojených s Československou republikou. Trochu v tieni týchto kľúčových momentov našich novodobých dejín zostávajú staršie výročia z obdobia habsburskej monarchie.

Patrí k nim aj 120. výročie tragického úmrtia rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sisi (Sissi), ktoré sme si pripomenuli 10. septembra tohto roku.

02

Zdroj: Zbierka L. Kalman 

V zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza len niekoľko predmetov viažucich sa k tejto osobnosti. Sú to predovšetkým numizmatické artefakty: medaily vydané pri príležitosti jej sobáša s cisárom Františkom Jozefom I. (1854) a na pripomenutie 25. výročia uzavretia manželstva tohto páru (1879) a tiež medaily razené pri príležitosti Alžbetinej uhorskej korunovácie (1867) a jej úmrtia (1898).

03

Zdroj: Zbierka L. Kalman 

Okrem uvedených medailí múzeum opatruje ešte jednu zaujímavú a širšej verejnosti zatiaľ neznámu pamiatku na cisárovnú Alžbetu. Ide o spomienkový predmet, vyhotovený po jej smrti. Do zbierok múzea sa dostal v rokoch 1903 – 1904 darom od Józsefa Mayra z Budapešti, hlavného správcu arcivojvodského majetku (azda arcivojvodu Friedricha, ktorý mal v tom čase vo vlastníctve panstvo so sídlom v Mosonmagyaróvári).

Na malej obdĺžnikovej poduške (vankúšiku) zo sivého hodvábu je v ľavej časti našitá kytička troch kvietkov z čierneho hodvábu, v pravej časti čierny drevený krížik s nápisom IN MEMORY OF, pod ním pripevnený kúsok jemného čierneho tylu upraveného do mašle. Na poduške je čiernymi niťami vyšitý šikmo položený latinský kríž a pod ním ERZSÉBET 1898 sept. 10 (dátum vraždy cisárovnej Alžbety v Ženeve).

01

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy, fotografia:  Ľudmila Mišurová

K tomuto predmetu sa zachoval po maďarsky písaný list s podpisom bývalej dvornej dámy cisárovnej Alžbety Idy Krisztiny Veroniky Ferenczy von Vecseszék (7. apríl 1839 Kecskemét – 28. jún 1928 Viedeň), napísaný vo Viedni 19. novembra 1901. Podľa informácií obsiahnutých v uvedenom liste po Alžbetinej smrti jej dcéry arcivojvodkyne Gizela a Valéria venovali Národnému múzeu v Budapešti tzv. „uhorské šaty“, ktoré cisárovná nosila pri príležitosti miléniových osláv v roku 1896. Z podšívky týchto šiat, ušitej z ťažkej látky, bolo vyhotovené omšové rúcho, v ktorom uhorský prímas slúžil zádušnú omšu za jej dušu. Toto rúcho získal korunovačný chrám sv. Mateja (Mátyástemplom) v Budapešti. Náš spomienkový predmet bol vytvorený z autentických odevných súčastí patriacich cisárovnej Alžbete – zo spodničky uvedených miléniových šiat a slávnostného tylového závoja. Súčasťou adjustácie sa stal aj čierny drevený krížik, ktorý nosila Alžbeta pri smútočných príležitostiach. Tieto „sväté relikvie“ na panovníčku autorka listu venovala do opatery bližšie neidentifikovateľnej adresátke menom Gabriella.

04

Zdroj: Zbierka L. Kalman 

Ida von Ferenczy patrila k najbližšiemu okruhu cisárovnej Alžbety, od roku 1864 bola jej dvornou dámou a dôverníčkou. Sprevádzala ju na jej početných cestách, vyučovala ju maďarčine a po cisárovninom tragickom úmrtí v roku 1898 až do svojej vlastnej smrti uchovala veľkú časť Alžbetinej písomnej pozostalosti. V roku 1908 v Budapešti založila múzeum na cisárovninu pamiatku (Erzsébet királyné múzeum), ktoré bolo sprístupnené až do roku 1945.

Zuzana Francová

Podporili nás

Don`t copy text!