Lebky na Chlebnom trhu

GENIUS LOCI
22. januára 2018

Počas výstavby Starej tržnice sa objavili nálezy, ktoré potvrdili, že sa na Chlebnom trhu pred niekoľkými storočiami nachádzal kostol, cintorín aj kaplnka.

Denník Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj”) dňa 18. marca 1910 píše o tom, že počas kanalizačných prác tržnice našli ľudské kosti.

„Zaujímavé hrobové nálezy sa objavili na Chlebnom trhu, kde v súčasnosti prebiehajú kanalizačné práce späté s tržnicou. Tieto hroby, v ktorých sa našli lebky a skoro kompletné kostry, pochádzajú pravdepodobne zo zaniknutého cintorína Sv. Vavrinca.“

„… cintorín bol v prevádzke do roku 1774.” – uvádza Tivadar Ortvay v diele Ulice a námestia Bratislavy z roku 1905.

asatas_01

Z archeologických prieskumov, ktoré na námestí SNP v 20. storočí prebehli, už presne vieme, že na tejto časti námestia stál kostol Sv. Vavrinca s cintorínom a s kaplnkou Sv. Jakuba. Z 13. storočia tam nájdeme hradbu mesta s Laurinskou bránou. Tá bola pomenovaná po dedine Sv. Vavrinca, ktorá ležala na vonkajšej strane hradieb. Kostol a kaplnka tam stáli už od začiatku 14. storočia, po Moháčskej bitke (1529) však boli zbúrané a asanované, pretože mesto sa rozhodlo vybudovať pevnejšie hradby kvôli expanzii tureckých vojsk. Až potom začal tento priestor slúžiť ako miesto pre trhy, a počas nasledujúcich storočí sa to prejavilo ešte výraznejšie. Kostol Sv. Vavrinca (respektíve jeho pozostatky) odkryl výskum v roku 1935. Výsledok si dnes môže pozrieť každý, kto nakukne do sklenenej konštrukcie umiestnenej na námestí za Manderlákom. Kaplnku Sv. Jakuba objavili v roku 1994.

Ivor Švihran

Podporili nás

Don`t copy text!