Dom prvej telefónnej ústredne

Príbehy zo starej Bratislavy
27. februára 2014

„…nech je telefónne vedenie umiestnené symetricky a nech nešpatí vzhľad domov a ulíc.“ Takáto podmienka sa nachádzala v koncesii Ministerstva verejných prác a dopravy, ktorou v roku 1883 povolilo Karlovi Kraglovi zriadiť v Prešporku telefónnu sieť.

54_0151

Prvé verejné predvedenie telefónu sa v Prešporku uskutočnilo 15.12.1877 už poldruha roka po jeho vynájdení A.G. Bellom. Hoci bolo úspešné, uhorské úrady nepostrehli praktický epochálny význam prístroja, a tak sa telefonizáciou zaoberali len jednotliví nadšenci. Najskôr to boli bratia Puskásovci, ktorí zriadili v roku 1881 v Budapešti a Temešvári prvé mestské telefónne siete v Uhorsku. (Mimochodom, Tibor Puskás inštaloval aj závesný telefón u arcivojvodu Friedricha v Grassalkovichovom paláci. Viedol z jeho kancelárie do maštale a bol prvý na území Prešporka.)

horvat008

Potom prišiel na scénu prešporský rodák Karl Kragl. Pri svojom telefonizačnom zámere však musel prekonať niekoľko problémov. Najskôr musel prelomiť odpor Prešporákov voči inštalácii konzol a strešných držiakov na svoje domy. Aby si ich získal, usporiadal pre nich veľkú hostinu, kde boli pri víne povoľnejší. Elegantne sa vysporiadal aj s otázkou telefónnych aparátov. Aby ušetril, nechal si patentovať vlastný aparát typu Edison – Kragl – Lang. Napokon sa pasoval aj so všeobecnou skepsou voči užitočnosti tejto vymoženosti. Hoci hojne inzeroval v Pressburger Zeitung, i osobne agitoval medzi podnikateľmi, podarilo sa mu získať najskôr len 12 abonentov (medzi nimi by sme našli aj známe mená – vinár Palugyay, mlynár Ludwig, kefár Grueneberg, Steinov pivovar, Dynamitka či Patrónka). Kragla však nič nemohlo zastaviť, a tak 15.6.1884 otvoril prvú telefónnu ústredňu nielen v Prešporku, ale aj na Slovensku. Nachádzala sa na prvom poschodí domu z 18. storočia (nárožie Hurbanovho námestia a Obchodnej ulice, celkom vpravo). Prevádzkové hodiny mala v zimnom období v čase 8:00-19:00 hod, v lete o dve hodiny dlhšie.

95

Telefón sa samozrejme ujal, počet predplatiteľov utešene narastal a v roku 1893 sa Prešporok stal súčasťou prvej medzimestskej telefónnej siete v Uhorsku (+ Arad, Györ, Szeged a Budapešť). Vtedy mesto ústredňu od Kragla odkúpilo a ten sa utiahol do svojej pracovne na Prepoštskej ulici. Zomrel vo veku 91 rokov a pochovaný je na Ondrejskom cintoríne. Dom prvej ústredne neskôr nadstavali o jedno poschodie, postupne pustol, až ho napokon museli nahradiť replikou (2001-2002, Josef Struhař). A s určitosťou už nežije ani biely psík v popredí, zamyslene hľadiaci do diaľav Obchodnej ulice. Od roku 1899 tadiaľ jazdila električka (linka C), ktorej otvorenú plošinu vidieť celkom vľavo.

Ján Vyhnánek

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!