Tržnica pretvorila Klobučnícku ulicu

GENIUS LOCI
12. februára 2013

Krátka ulica, ktorá v súčasnosti spája Námestie SNP s Primaciálnym námestím, svoju dnešnú podobu získala práve postavením tržnice. Klobučnícka ulica (Kalapos utca) predtým bola úzka a kľukatá. Preto by sme ju márne hľadali na dobových pohľadniciach – vo vtedajšom chápaní tam nič nebolo, čím by sa mesto mohlo pýšiť.

 Pretvorenie tejto uličky vítali aj v dobovej tlači: denník Nyugatmagyarországi Híradó („Západomaďarský spravodaj“) 23. decembra 1906 píše o budúcnosti Klobúčnickej ulice nasledovné: „Mesto Prešporok má viacero úzkych ulíc, no, málo z nich čaká taká budúcnosť, ako Klobučnícku ulicu. Táto, v súčasnosti tri metre široká ulička sa zmení na modernú, 12 metrov širokú mestskú ulicu, ktorá po vzniku tržnice pohodlne spojí Tržné námestie s Hlavným námestím. Z Tržného námestia budeme vidieť aj časť fasády Primaciálneho paláca. Tým sa pomaly, ale isto skrášľuje naše staré a chýrne mesto“.

Klobučnícka ulica začiatkom 20. storočia mala ešte svoj pôvodný, stredoveký charakter, píše Tivadar Ortvay vo svojom diele Ulice a námestia Bratislavy, z roku 1905. „Predtým sa nazývala Nožiarska (Messergasse) ulica, v ňom totiž sídlili nožiari, ktorí predtým v meste tvorili významný priemyselný zbor“. Z tejto ulice vznikla neskôr takzvaná Malá klobučnícka ulica. Veľkou klobučníckou nazývali Hummelovu, teda dnešnú Nedbalovu ulicu. Pred moháčskou bitkou sa volala Židovská ulica, tu žilo totiž v tom čase najviac židov v meste.

kalapos_utca

István Veres

Podporili nás

Don`t copy text!