Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí

Prechádzky starým Prešporkom
28. októbra 2017

Hostkou októbrovej prednášky z cyklu Prechádzky starým Prešporkom bola erudovaná odborníčka Elena Mannová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

V prednáške spojenej s filmovou projekciou, ktorá sa konala vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy, priblížila činnosť prešporských kasín, hospodárskych a svojpomocných asociácií, slobodomurárskych lóží, spevokolov, ženských spolkov, športových klubov či robotníckych vzdelávacích spolkov, ktoré sa – aktívne či pasívne – zapájali do spoločenského a kultúrneho života v meste.

Ďakujeme všetkým za účasť! Stretneme sa 28. novembra 2017 na prednáške s názvom Pentcho. Príbeh parníka. Naším hosťom bude filmový režisér Jaro Rihák.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

OZ Barožky

Fotografie: Daniel Svoreň

Podporili nás