Kálmán Thaly (v maďarskom jazyku)

Uncategorized @sk
2. apríla 2019

Vezető: Korpás Árpád

Séta nyelve: magyar

Belépti díj: tetszés szerint

Sprievodca: Árpád Korpás

Jazyk prechádzky: maďarský

Vstupné: dobrovolné

Na našej tematickej prechádzke si pripomenieme osobnosť Kolomana Thalyho (1839 – 1909), ktorý zomrel pred sto rokmi vo veku 70 rokov a je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Bratislave. Thaly, ktorý jeseň svojho života prežil v Bratislave (Prešporku), patril medzi najvýznamnejších literárnych historikov svojej doby. Najčastejšie je spomínaný v súvislosti s „kuruckými piesňami“. Do dejín sa zapísal aj ako básnik, spisovateľ a publicista. Dlhé roky bol poslancom uhorského snemu, druhým predsedom a neskôr čestným predsedom Strany nezávislosti. Ako jeden z hlavných organizátorov osláv tisícročného jubilea inicioval aj výstavbu miléniového pamätníka na Devíne. V Prešporku zastával funkciu predsedu Toldyho kruhu – o. i. v roku 1900 predniesol slávnostný príhovor pri odhaľovaní pamätnej tabule Sándora Petőfiho na Panenskej ulici. 

Podporili nás

Don`t copy text!