Kniha OZ Bratislavské rožky ocenená Literárnym fondom

Bratislavské rozprávky
4. októbra 2023

OZ Bratislavské rožky si pripísalo ďalší úspech – Gábor Csanda získal prémiu Ceny Imre Madácha za rok 2022 za maďarský preklad knihy Viery Kamenickej Chaszam Szófer, a pozsonyi csodarabbi (Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom).

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 27. septembra 2023 v Zichyho paláci v Bratislave.

Gáborovi Csandovi touto cestou blahoželáme k oceneniu a k skvelému prekladu.

Gábor Csanda

Autorka pôvodnej verzie Viera Kamenická, Eva Bolemant predsedníčka o.z., prekladateľ Gábor Csanda,

redaktorka Henriett Hernádi 

OZ BArožky

Fotografie: Viera Kamenická

Podporili nás

Don`t copy text!