Kladenie vencov k pamätníku Flórisa Rómera (25. augusta 1907)

Príbehy zo starej Bratislavy
21. mája 2015

Uhorská archeologická a antropologická spoločnosť už v roku milénia (1896) vyhlásila verejnú zbierku v prospech postavenia pamätnej sochy Rómera v Prešporku. Aj vtedajšia mestská rada túto iniciatívu finančne podporovala. Po krátkom čase sochár Alojz Stróbl vytvoril zmenšený návrh Rómerovej busty, ktorá celé roky zdobila pracovňu prešporských starostov.

 04

V júni 1902 Tivadar Ortvay v prešporskom denníku Nyugatmagyarországi Híradó (Západouhorský spravodaj), vychádzajúcom v maďarskom jazyku, zverejnil článok, v ktorom čitateľov informuje, že on osobne s prešporským starostom, sochárom Alojzom Stróblom a ministerským komisárom Gyulom Forsterom, určili na Františkánskom námestí miesto, na ktorom by mala bronzová socha stáť.

07

Po päť rokoch trvajúcich prieťahoch bola napokon bronzová socha Prešporku odovzdaná. Slávnostné odhalenie sa konalo 25. augusta 1907 na Františkánskom námestí pri príležitosti 34. valného zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov.

Putovné zhromaždenie slávnostne otvoril minister náboženstva a vzdelávania gróf Albert Apponyi v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, následne predniesol svoj príhovor vtedajší starosta Prešporku Tivadar Brolly. Po správach, ktoré podali tajomníci, nasledovali jednotlivé prednášky. Po prednáške Lajosa Bíróa – ,,Existujú ešte kanibali?“, sa zhromaždenie prerušilo.

51

,,Gróf Albert Apponyi sa poďakoval Lajosovi Bíróovi za zvláštnu a zaujímavú prednášku a vyzval členov putovného zhromaždenia, aby sa premiestnili k soche Flórisa Rómera a zúčastnili sa na kladení vencov. Zasadnutie bolo popoludní pred pol jednou odročené.“ – informuje Nyugatmagyarországi Híradó (Západouhorský spravodaj).

Po spoločnom fotografovaní sa vedci presunuli k soche Flórisa Rómera na Františkánskom námestí, kde ministerský radca a predseda putovného valného zhromaždenia Dr. Kornél Chyzer predniesol svoju reč a položil k pamätníku veniec. ,,Na národnej stuhe obrovského vavrínového venca bol nasledovný nápis: Maďarskí lekári a prírodovedci – na pamiatku Flórisa Rómera, 25. aug. 1907“– informuje čitateľov denník. Táto stuha je dnes súčasťou zbierok Múzea mesta Bratislavy.

01

V dôsledku urbanistických zmien mesta v roku 1998 bola bronzová busta Flórisa Rómera presťahovaná na nádvorie Múzea mesta Bratislavy (Stará radnica). Dnes je socha „ukrytá“ v jednom kúte tohto nádvoria, v tesnej blízkosti budovy. Na jej skrátenom pieskovcovom podstavci sa nachádzajú symboly, ktoré doň vyryli niekdajší prešporskí kamenári. Kvôli polohe umiestnenia pamätníka sú tieto znaky menej dostupné a zle čitateľné.

 06

Sándor Papp ml.

Preklad: Arnold Feke

Zbierka: Múzeum mesta Bratislavy, Horváth, Cmorej

Podporili nás

Don`t copy text!