Maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne

Tematické prechádzky
21. júna 2017

Dňa 18. júna 2017 sme sa vydali na príjemnú letnú prechádzku po Ondrejskom cintoríne, ktorou nás tentoraz sprevádzal podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás.

000

Cintorín patril medzi najvýznamnejšie pohrebné miesta starej Bratislavy, a tak sme sa s naším erudovaným sprievodcom snažili pri tom množstve zaujímavých hrobov navštíviť miesta posledného odpočinku významných osobností a rodín, úzko spätých s dejinami mesta. Pre lepšiu orientáciu uvádzame aspoň niektoré z nich: rodina Manderlovcov, Palugyayovcov, Karol Heiller, Alojz Rigele, Tivadar Ortvay či zakladateľ múzea Jozef Könyöky

06

Zaujímavou zastávkou bol hrob bratislavského farára Edmunda Zandta. Poznatky o Zandtových aktivitách nám rozšíril jeho potomok Zoltán Samarjay, ktorý nám prezradil aj to, že vďaka jeho predkom bola v roku 1905 pozlátená svätoštefanská koruna na Dóme sv. Martina.

01

Cintorín výraznou mierou vypovedá aj o maďarskej histórii Bratislavy. Málokto vie, že tu odpočíva László Erkel (učiteľ klavíra Bélu Bartóka), syn skladateľa maďarskej národnej hymny Ferenca Erkela. Je tu pochovaný aj maďarský politik zo Slovenska Vincent Bikszárdy, ktorý za dodnes neobjasnených okolností zomrel v roku 1939 po vypočúvaní príslušníkmi Hlinkovej gardy.

02

V duchu dejín mnohonárodnostnej Bratislavy sa na prechádzke zúčastnil aj sprievodca populárnymi vlastivednými prechádzkami M_P_BA Ivor Švihran, ktorý nám po spontánnej výzve Árpáda Korpása sprostredkoval v slovenčine zaujímavosti o Ignácovi Gessaym.

04

Na záver, no v neposlednom rade sme sa pristavili pri hrobe Jozefa Kolmára a zaspomínali sme si na tohto najlepšieho bratislavského priateľa Sándora Petőfiho.

05

Ďakujeme všetkým záujemcom za účasť! Informácie o ďalších programoch nájdete v Kalendári podujatí na internetovej stránke OZ Bratislavské rožky.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!