Na bratislavskej Promenáde sa otvára exteriérová výstava s názvom Maďarská Bratislava

Správy
2. júna 2022

V pondelok 6. júna 2022 otvára OZ Bratislavské rožky ďalšiu exteriérovú (pop-up) výstavu v historickom centre Bratislavy. Podujatie sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí, a to v rámci 8. ročníka kultúrneho festivalu Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave.

 

Bratislava (dobový Prešporok) bola v rokoch 1563 – 1830 korunovačným mestom uhorských kráľov a do roku 1848 sa považovala za hlavné mesto historického Uhorska, presnejšie za sídlo najdôležitejších vládnych orgánov. V maďarskom národnom a historickom povedomí, ako aj kultúrnohistorickom kontexte zohráva toto mesto dodnes dôležitú úlohu.

Počas sčítania v roku 2021 uviedlo maďarskú národnosť ako prvú 11 297 zo 475 503 obyvateľov Bratislavy (2,3 % všetkých obyvateľov mesta), čo znamená, že počet príslušníkov maďarskej národnosti výrazne klesol. V roku 2011 sa k maďarskej národnosti prihlásilo 14 119 Bratislavčanov (3,4 %).

 

Bratislavský kult Sándora Petőfiho: socha Sándora Petőfiho sa dnes nachádza v Medickej záhrade, kde sa každoročne konajú spomienkové podujatiapri príležitosti osláv 15. marca (fotografia vznikla na jednom z týchto podujatí). Kult hral vždy dôležitú rolu pri upevňovaní identity bratislavských Maďarov. Foto: Jenő Görföl

 

„Pop-up výstava Maďarská Bratislava sa prezentuje na 10 stĺpoch, 30 paneloch a v troch jazykoch (maďarský, slovenský, anglický). Nebolo jednoduché v krátkosti zhrnúť napr. najvýstižnejšie príbehy z dejín bývalého korunovačného mesta Uhorska, keďže v maďarskej historickej a kultúrnej pamäti zohráva Bratislava dodnes dôležitú úlohu. Našou výstavou by sme – bez nároku na úplnosť – chceli upriamiť pozornosť na najcharakteristickejšie maďarské historické pamiatky v Bratislave a na súčasnú maďarskú prítomnosť v tomto meste,“ uviedol autor výstavnej koncepcie Sándor Papp ml.

 

Organizátor: OZ Bratislavské rožky

Pozvánka: https://www.facebook.com/events/2428192724004335

Vernisáž: 6. jún 2022 (pondelok), 16.00 hod.

Miesto konania: Hviezdoslavovo námestie (Promenáda)

Trvanie: 6. jún 2022 – 12. jún 2022

Koncepcia a koordinácia projektu: Sándor Papp ml., Éva Bolemant

Vizuál výstavy: Réka Szabó

Kurátor výstavy: Árpád Korpás

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2022, s Stredoeurópskej nadácie (CEF) a Inštitútu Liszta Bratislava.

 

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!