Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“

Historické osobnosti
2. novembra 2017

OZ Bratislavské rožky už štvrtý rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starého Prešporka: do kalendára na rok 2018 redaktori vyberali zo stotridsaťročných záberov z tvorby legendárneho prešporského fotografa Karla Körpera.

Jeden z najvýznamnejších fotografov mesta Prešporka a jeho obyvateľov sa narodil v Miláne, v centre Lombardie, ktorá v tom čase patrila Rakúsku. Keď sa Körper v hlavnom meste ríše, vo Viedni, vyučil za fotografa, usadil sa v Prešporku.

03

Grassalkovichov palác 

04

Župné námestie 

Prvé fotografie o meste musel zhotoviť už koncom 60. rokov 19. storočia, keďže na záberoch sú zachytené objekty a miesta, ktoré v tejto podobe existovali a boli známe len do spomínaného obdobia.

Do roku 1870 sa Körper venoval aj tvorbe interiérových portrétov a kabinetiek. Vizitky (carte de visite) boli malé fotografie nalepené na tvrdý kartón. Išlo o patent parížskeho fotografa Andrého Disdériho z roku 1854, ktorý na tom nesmierne zbohatol. Spočiatku to boli portréty, ale veľmi skoro sa na nich objavili aj mestá a krajiny. Zadná strana (rub) kartónu bola graficky upravená a slúžila ako reklamný nosič autora fotografie alebo fotoateliéru.

08

Hviezdoslavovo námestie 

12

Hotely Speneder a Palugyay (dnes Carlton) 

Portréty sa zbierali do rodinných albumov, zábery miest sa kupovali na pamiatku alebo do daru – rovnako ako dnes magnetky. Kabinetky (cabinet portrait) sa objavili koncom 60. rokov 19. storočia, keď popularita vizitiek začala upadať. Išlo o väčší formát – zvyčajne cca 16 x 11 cm.

Prvý fotoateliér si Karol Körper otvoril na Heumarktplatz 36, po prečíslovaní domov v roku 1879 na čísle 15. Je to dnešné Námestie 1. mája 13 (v literatúre sa dlhodobo nesprávne uvádza Kollárovo námestie). Dom ešte stojí, ale nachádza sa v zúboženom stave a jeho ďalší osud je otázny. Od roku 1894 prevádzkoval fotoateliér aj na Špitálskej 31 a predajňu fotografických potrieb na Mariánskej 8 (ide o rožný dom, ktorý stojí sčasti na Špitálskej a sčasti na Mariánskej ulici). Dom je známy skôr ako sídlo legendárneho Kryštál baru.

10

Ventúrska ulica 

09

 Staré Mestské divadlo 

Karl Körper sa síce venoval aj komerčnému ateliérovému portrétu, ale jeho doménou bola exteriérová fotografia mesta, jeho architektonických a historických pamiatok, aktualít a udalostí každodenného života. Jeho žánrové fotografie námestí a ulíc majú na svoju dobu vynikajúcu technickú kvalitu a vysokú výpovednú hodnotu.

Mimoriadne rozsiahle dielo Karla Körpera nie je dodnes celkom zmapované. Jeho vizitky a kabinetky, pohľadnice a fotografie v súčasnosti predstavujú vzácne zberateľské kúsky. Časť z nich sa nachádza v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, časť u zberateľov.

13_körper

Karl Körper 

Zvlášť treba spomenúť album/kazetu „Souvenir de Pressbourg“ (rok 1882/1885?) so súborom nádherných kabinetiek vo veľkosti 16 x 11 cm, ktorý bol použitý aj pri príprave PREŠPORSKÉHO KALENDÁRA 2018. Digitálna kópia súboru sa vďaka veľkorysej ponuke súkromného zberateľa Júliusa Cmoreja dostala do vlastníctva Občianskeho združenia Bratislavské rožky.

Z hľadiska rozsahu i širokospektrálnosti diela môžeme Karla Körpera právom považovať za prvého a najvýznamnejšieho fotodokumentaristu mesta a zároveň za priekopníka reportážnej fotografie.

14_kalendar_titul

Hlavným patrnerom Prešporského kalendára 2018 je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporili: Grantový program Ars Bratislavensis a Bratislavský samosprávny kraj.

Viac info: https://www.facebook.com/presporskykalendar/

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!