„No, vlastne, my sme taká pravá prešporská zmes.“ (26 veľkých fotografií)

Rodinné fotografie
10. februára 2014

„Otcova rodina – Schweighoferovci – sa usadila v Bratislave približne v roku 1800. Sú to Nemci, pochádzajúci z Rakúska, otcova matka je Maďarka z Mosonmagyárováru. Matkina mama bola Nemka – Zegerovci, vinohradníci z Bratislavy a jej otec František Rada bol pôvodom Nemec z Limbachu, mlynári. Jeho matka bola Češka z okolia Písku a babka bola tiež Maďarka. No, vlastne, my sme taká pravá prešporská zmes.“

Výber fotiek z rodinných fotoalbumov Presporáčky Moniky Schweighofer. Dlhší článok o rodinnom príbehu Schweighoferovcov plánujeme uverejniť onedlho na našej stránke.

monika0032

Najstaršia rodinná fotografia. Zľava sediaci: Charlotte Ruttner (rod. Schweighofer), stará mama Rojtschek (st.), Marie Schweighofer (rod. Rojtschek), Anna Schweighofer, vedľa nej stojí pán Dadlanek. Stojaci v prvom rade zľava: moja stará mama Anna Schweighofer (rod. Éder), Marie Schweighofer, Oszkár Ruttner (st.), jeho manželka Karoline (rod. Kuszák). V druhom rade tretí: môj starý otec August Schweighofer ml. Ostatných nepoznám.

 05

Môj starý otec August Schweighover ml. bol členom Spolku prešporských cyklistov. V roku 1899 vyhral cyklistické preteky na trase Prešporok – Viedeň – Prešporok, ktoré sa konali pri príležitosti miestnej priemyselnej výstavy.

03levagva

 

Môj starý otec Ferenc Rada (1871 – 1953) okolo roku 1900.

07

 

Môj starý otec August Schweighofer ml. (1878 – 1929) okolo roku 1901. Žiaľ, nemohla som ho poznať. Krstil ho páter Károly Scherz. Jeho krstnými rodičmi boli zakladateľ slávnej rodinnej mäsiarskej firmy Andreas Manderla s manželkou (sestrou mojej prastarej mamy).

01

 

Svadobná fotografia mojich starých rodičov Anny Zeger a Ferenca Radu, 13. 5. 1901.

10

Svadobná fotografia mojich starých rodičov Augusta Schweighofera ml. a Anny Éder, 12. 7. 1903.

04

 

Moja stará mama Anna Rada (1878 – 1973) v roku 1918.

06

 

Aj moja mama bola kedysi dieťaťom, 1904.

09

 

Súrodenci Schweighoferovci: Nucy, Karli a Guszti v roku 1913.

02

 

Fotografia môjho otca Károlya Schweighofera (1907 – 1992) z prvého svätého prijímania, 1916.
08

Fotografia mojej mamy (1902 – 1994) z prvého svätého prijímania, 1912.

11

Fotografia mojej mamy (1902 – 1994) z prvého svätého prijímania, 1912.

17

 

V niektorom z prešporských hostincov.

16

Susedia rodiny Radovcov z Krížnej ulice v rokoch 1902 – 1920.

15

Môj otec na bicykli svojho otca v roku 1912.

13

4. A. trieda Uhorskej kráľovskej štátnej meštianskej dievčenskej školy v Bratislave. Triedna učiteľka: Stefánia Forstner. Moja mama je v druhom rade štvrtá zľava.

12

Paralelná maďarská trieda (1. A) Obchodnej akadémie v Bratislave v roku 1922. Môj otec drží tabuľu.

21

Moja fotografia z prvého svätého prijímania v dnes už neexistujúcej záhrade kláštora Notre-Dame v roku 1949.

img026

Zamestnanci továrne na kefy Grüneberg v roku 1931. Pán Grüneberg je v prvom rade piaty sprava. Starý otec Rada je v prvom rade deviaty sprava; ako sústružník odpracoval v továrni 31 rokov. Tu spoznal moju starú mamu.

23

Administratívni pracovníci továrne Stollwerk v roku 1934.

18

Súrodenci Schweighoferovci v jednom z rakúskych kúpeľov. Obaja boli dobrí plavci. Môj otec hral vodné pólo za PAC.

19_1936

Môj otec Károly Schweighofer v zimnej Bratislave okolo roku 1935.

26

Táto zimná fotografia vznikla okolo roku 1930 za bratislavskou zastávkou viedenskej električky. Zvečňuje moju starú mamu Schweighofer s dcérou (mojou tetou) Nucy.

24_1929

Ľadochod na Dunaji – Bratislava, 1929.

20

Proletári z Kozej ulice” v roku 1947. Po maďarskom internačnom tábore v Petržalke sme bývali u starej mamy na Kozej ulici. Fotografia zachytáva deti z domu: sprava mňa, vedľa mňa Zsuzsu Hirth a niektoré z 11 detí rodiny Štefekovcov. Maďarské, nemecké a slovenské deti sme sa vždy hrávali spolu. Naši rodičia popíjali kávu na dvore. Dom už nestojí.

22

Teta Anna (Anna Schweighofer) na oslave svojich 80. narodenín v roku 1960. Na fotografii rodina Schweighoferovcov, Ruttnerovcov a Šimončičovcov. Sprava: filmový režisér Miloslav Luther, vedľa neho kameraman Dodo Šimončič ako deti.

Monika Schweighofer

Podporili nás

Don`t copy text!