Nový Prešporský kalendár so 170-ročnými pohľadmi na mesto

Prešporský kalendár
15. novembra 2019

V tomto roku vychádza po šiestykrát populárny Prešporský kalendár OZ Bratislavské rožky.

Sándor Papp ml. a Réka Szabó v spolupráci s kurátorkou zbierky starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy Patriciou Ballx vyberali obrazový materiál do nástenného kalendára zo 170-ročnej kolekcie Johanna Vinzenza Reima.

 

Johann Vinzenz Reim (1796 – 1858)

Johann Vinzenz Reim bol rakúsky inžinier architekt, kresliar a grafik pôsobiaci vo Viedni. V rokoch 1834 až 1853 vytvoril topografický súbor grafík s množstvom pohľadov na rôzne miesta habsburskej monarchie. Jedným z miest, ktoré v ňom objavíme, je aj dnešná Bratislava (Prešporok/Pressburg/Pozsony). Z celkového topograficko-historického súboru 550 listov poznáme 25 rôznych pohľadov na Bratislavu a jej okolie.

Stanica konskej železnice, cca 1850. Zdroj: Galéria mesta Bratislavy

Na svojich cestách navštívil Bratislavu niekoľkokrát. Poznáme jeho návštevy v júni a auguste v rokoch 1837, 1839, 1843 a poslednú z roku 1850. Zachytil vtedajšie dominanty mesta, ulice, námestia, ale najmä v tej dobe novopostavené či technicky i priemyselne zaujímavé miesta. Podarilo sa mu zachytiť aktuálnu Bratislavu polovice 19. storočia. Charakteristická pre jeho súbor je presná lineárna kresba v obryse (v nemeckej literatúre označená ako „Umrissradierung“) a ručné kolorovanie, ktorým sa stáva každý jeho list unikátom.

Grassalkovichov palác, cca 1850. Zdroj: Galéria mesta Bratislavy

Takmer kompletná zbierka pohľadov na Bratislavu sa nachádza v zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy. Súbor Reimových diel získala galéria výberom zo zbierok Mestského múzea Bratislava pri svojom vzniku v roku 1959. Táto kolekcia bola neskôr rozšírená pri nových akvizíciách galérie v roku 1964 a 1981, kedy boli zakúpené ďalšie diela.

Hviezdoslavovo námestie (Radetzkyplatz), cca 1850. Zdroj: Galéria mesta Bratislavy

„V uplynulých rokoch sme do kalendára vyberali diela popredných predstaviteľov dejín bratislavskej fotografie, akými boli Karl Körper, Ede Kozics či arcivojvodkyňa Izabela. Tento rok by sme radi predstavili umelecké pohľady na mesto pred nástupom éry fotografie. Na mimoriadne pôvabných grafikách, ktoré vznikli okolo roku 1850, ožíva starý Prešporok z čias pred vznikom rakúsko-uhorskej monarchie. Sú na nich krásne identifikovateľné dominanty historického centra: Dóm sv. Martina, Grassalkovichov palác, Primaciálny palác či budovy súčasnej Univerzitnej knižnice. Kalendár obsahuje aj vzácne pohľady na bývalú kaviareň Au café, na konskú železnicu alebo Špitálsku ulicu. Z dvoch rôznych perspektív môžeme vidieť aj niekdajšiu Promenádu. Zaujímavý je nápis na jednej z grafík: „Radetzkyplatz“. Vieme totiž, že po porážke boja za slobodu 1848/1849 nazvali Promenádu po rakúskom vojenskom veliteľovi Josephovi Wenzelovi Radetzkom. Reimove grafiky sú dôležitými historickými ikonografickými dokumentmi Bratislavy.“ uviedol zostavovateľ kalendára Sándor Papp ml.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!