O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí

Tematické prechádzky
2. apríla 2019

V rámci cyklu tematických prechádzok Belle Époque sa záujemcovia už po piatykrát stretli s miestnou historičkou Ágnes M. Benyovszky, ktorá účastníkov opäť ohúrila svojimi znalosťami, entuziazmom i mimoriadnym zmyslom pre humor. 

04

Medzi účastníkmi, ktorí sa zhromažďovali pred prvou bratislavskou stanicou parostrojnej železnice, sa našli aj takí, ktorí pricestovali z Nových Zámkov (kde žije aj Ágnes Mánya Benyovszky), zo Štúrova, z Tomášova, z Budapešti aj z ďalších miest. OZ Bratislavské rožky si ich záujem veľmi váži.

00b

Očarujúce vily, architektonické skvosty, nádherne zdobené priečelia, sochárske diela počas prednášky ožili – vypočuli sme si nejeden príbeh, dozvedeli sme sa mnoho tajomstiev a zaujímavostí o staviteľoch i obyvateľoch budov, ako aj o každodennom živote v tých časoch. 

28

Tematická prechádzka prebiehala podľa plánu, v dobrej nálade, v nádhernom počasí, za účasti asi šesťdesiatky nadšencov a skončila sa pred Grasalkovičovým palácom – dnešným sídlom prezidenta. 

57

Osobitné poďakovanie patrí sprievodcovi Michalovi Brogyányimu, ktorý bol na prechádzke tiež prítomný a precízne, detailné informácie v podaní Ágnes M. Benyovszky doplnil zaujímavými pripomienkami a údajmi z dobových dokumentov. 

29

01

03

05

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

31a

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás