O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí

Tematické prechádzky
17. mája 2017

V rámci cyklu tematických prechádzok Belle Époque sa záujemcovia už po piatykrát stretli s miestnou historičkou Ágnes M. Benyovszky, ktorá účastníkov opäť ohúrila svojimi znalosťami, entuziazmom i mimoriadnym zmyslom pre humor.

Medzi účastníkmi, ktorí sa zhromažďovali pred prvou bratislavskou stanicou parostrojnej železnice, sa našli aj takí, ktorí pricestovali z Nových Zámkov (kde žije aj Ágnes Mánya Benyovszky), zo Štúrova, z Tomášova, z Budapešti aj z ďalších miest. OZ Bratislavské rožky si ich záujem veľmi váži.

Očarujúce vily, architektonické skvosty, nádherne zdobené priečelia, sochárske diela počas prednášky ožili – vypočuli sme si nejeden príbeh, dozvedeli sme sa mnoho tajomstiev a zaujímavostí o staviteľoch i obyvateľoch budov, ako aj o každodennom živote v tých časoch.

Tematická prechádzka prebiehala podľa plánu, v dobrej nálade, v nádhernom počasí, za účasti asi šesťdesiatky nadšencov a skončila sa pred Grasalkovičovým palácom – dnešným sídlom prezidenta.

Osobitné poďakovanie patrí sprievodcovi Michalovi Brogyányimu, ktorý bol na prechádzke tiež prítomný a precízne, detailné informácie v podaní Ágnes M. Benyovszky doplnil zaujímavými pripomienkami a údajmi z dobových dokumentov.

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!