Občianske združenie Bratislavské rožky pokračuje v cykle obľúbených prednášok v Pistoriho paláci

Správy
1. septembra 2023

Úspešná tradícia prednášok o histórii starej Bratislavy, organizovaných Občianskym združením Bratislavské rožky už od roku 2013, sa dočká svojho pokračovania. Od septembra na návštevníkov čakajú štyri nové zaujímavé prednášky o dejinách s renomovanými odborníkmi.

OZ Bratislavské rožky zorganizovalo od roku 2013 už 62 prednášok významných odborníkov, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Jedno podujatie v priemere navštívilo až 120 návštevníkov. Túto tradíciu žiaľ narušila pandémia covidu, počas ktorej sa prednášky pravidelne nemohli konať. Záujem verejnosti o tento druh podujatí však pretrváva, preto sa v spolupráci so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania teraz začína nová etapa obľúbeného prednáškového cyklu s názvom „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“.

Už v utorok 5. septembra 2023 o 18.00 sa návštevníci môžu tešiť na úvodnú prednášku podpredsedu OZ Bratislavské rožky, právnika a regionálneho historika, turistického sprievodcu a vedeckého spolupracovníka Encyklopedického ústavu SAV JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Prednáška s názvom „Zabudnuté a menej známe domy bratislavských rodákov,“ bude zameraná na menej známe rodné domy zaujímavých bratislavských osobností, z ktorých mnohé – napriek tomu, že sa vo svojej dobe preslávili – sú už dnes vo svojom rodnom meste takmer zabudnuté. Niektoré z domov už nestoja, nahradili ich novšie stavby, no odkaz ich rodákov ostáva pevne zapísaný v histórii nášho mesta.

FB pozvánka: https://fb.me/e/zA4T1tAS

Druhá prednáška s názvom „Putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v BA / 1865, 1907,“ sa skutoční 3. októbra 2023 (utorok) o 18.00.

Prednášať bude historik medicíny MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil a jeho témou bude Hnutie putovných schôdzí lekárov a prírodovedcov založené v roku 1841 v Pešti, ktoré malo charakter spolku bez stáleho členstva. Záujemci putovali každý rok do iného mesta Uhorska alebo Sedmohradska. V poradí na 11. zhromaždenie v roku 1865  putovali do Bratislavy. Senzáciou bola prednáška hosťa z Prahy, (J.E Purkyne). Pri príležitosti 50. výročia, v roku 1907 bolo stretnutie znovu v Bratislave.

FB pozvánka: https://fb.me/e/O3XBCCAL

V utorok 7. novembra 2023, tradične o 18.00 pozývame na prednášku pána Ľudovíta Kollárika „LEGIODOMY – dokument doby„.
Legiodomy sú obytné domy v Bratislave, ktoré boli postavené v rokoch 1923 – 1924 pre československých legionárov. Tieto farebné a členité budovy s rôznymi ornamentálnymi a plastickými prvkami navrhol architekt Dušan Jurkovič v spolupráci s architektom Janom Paclom. Legiodomy tvoria štyri polouzavreté bloky na ulici Michala Ursínyho a na konci ulice sú aj vilky – rodinné domy alebo dvojdomy. Prednáška priblíži etapy vzniku, výstavby a chodu družstva, ale aj každodenný život v domoch. Návštevníci sa dozvedia aké boli vojnové a povojnové roky v Legiodomoch o zániku družstva a pamätnej tabuli, ktorá bola v roku 2009 obnovená na pamiatku staviteľov domov.

FB pozvánka:https://fb.me/e/2TviwuBi3

Témou štvrtej prednášky cyklu budú „Remeselníci a cechy v novovekom Prešporku,“ pričom podujatie sa bude konať v utorok 5. decembra 2023 o 18.00.

Prednášajúcim bude historik doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý návštevníkom vysvetlí, že mnohé remeslá majú pradávny pôvod. Veď už na úsvite dejín sa človek potreboval stravovať, obliekať, ale aj kdesi bývať či kultivovať svoje okolie. Napriek značným časovým i teritoriálnym posunom možno pritom konštatovať, že skutočný rozvoj remesiel v Európe nastal až v stredoveku, a to v mestskom prostredí.
Novovek znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel nielen čo do počtu, ale aj čo do škály špecializácií, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí.
Roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872. Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes.

FB pozvánka: https://fb.me/e/2YZQnE4JS

Vstupné na prednášky bude 2,- €, pričom pre členov OZ Bratislavské rožky je vstup bezplatný.

Miesto konania prednášok: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava.

Realizované s finančnou podporou Dotačnej schémy Bratislavy – Starého Mesta.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!