OZ Bratislavské rožky očakáva návštevníkov vianočných trhov v Bratislave na prominentnom mieste

Správy
20. novembra 2019

OZ Bratislavské rožky očakáva návštevníkov v centrálnej časti bratislavských vianočných trhov na Hlavnom námestí. Stánok združenia sa nachádza v strede Hlavného námestia, vľavo od Rolandovej fontány.

OZ Bratislavské rožky založilo v decembri 2010 niekoľko maďarských intelektuálov žijúcich v Bratislave. Nezisková organizácia dostala názov podľa vychýreného sladkého pečiva, symbolu multikultúrnej Bratislave (dobového Prešporka) z prelomu 19. a 20. storočia, a za cieľ si vytýčila ochranu a popularizáciu historických a kultúrnych hodnôt tohto mesta.

Združenie, ktoré spoločne prevádzkujú Maďari a Slováci, patrí medzi najznámejšie neziskové organizácie v Bratislave. V uplynulých rokoch jeho činnosť ocenila odborná verejnosť i vedenie hlavného mesta. V rámci svojich početných aktivít prevádzkuje webový portál www.bratislavskerozky.sk, organizuje tematické vychádzky, vydáva publikácie spojené s históriou Bratislavy a realizuje projekty v záujme záchrany spoločného dedičstva.

Na vianočných trhoch v Bratislave sa OZ Bratislavské rožky prezentuje vlastným stánkom už šiestykrát. Cieľom fundraisingového projektu (získavajúceho podporu a zdroje pre neziskové organizácie) „História na zjedenie“ je popularizácia činnosti združenia, ktoré vo svojom stánku ponúka nielen vlastné knižné publikácie, ale aj  Prešporský kalendár ilustrovaný vzácnymi historickými fotografiami.

V tomto roku nové vedenie mesta Bratislavy zvyšuje úroveň vianočných trhov aj tým, že ich organizuje ekologickejšie, bezodpadovo („Zero Waste“) a kladie väčší dôraz na predaj miestnych produktov. Novinkou je aj to, že na Hlavnom námestí poskytuje väčší priestor bratislavským neziskovým organizáciám, čím podporuje ich činnosť.

„Je pre nás veľkou cťou, že projekt nášho združenia figuroval medzi najlepšími a že počas celého trvania vianočných trhov môžeme prevádzkovať stánok v ich centrálnej časti, čiže na Hlavnom námestí. Vnímame to ako určité gesto zo strany vedenia mesta, adresované národnostiam, ktoré žijú v Bratislave, ako aj maďarským návštevníkom. Stánok OZ Bratislavské rožky navštevuje veľmi veľa maďarských turistov, takže pri takýchto príležitostiach fungujeme na trhoch aj ako akýsi alternatívny maďarský turistický bod. Bratislava začína byť otvoreným európskym mestom a vracia sa k svojim mnohonárodnostným tradíciám. To nás napĺňa veľkou radosťou, veď ide o jeden z cieľov nášho združenia,“ uviedol spoluzakladateľ OZ Bratislavské rožky Sándor Papp ml.

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!