OZ Bratislavské rožky získali do daru denník, ktorý približuje aj osudy bratislavských Maďarov

Správy
14. februára 2020

Občianskemu združeniu Bratislavské rožky bol zverený cenný rukopis, ktorý reflektuje aj na útrapy bratislavských Maďarov počas 2. svetovej vojny a po nej.

Vodohospodársky inžinier z Bratislavy Zoltán Samarjay odovzdal občianskemu združeniu veľkorysý dar z rodinnej pozostalosti – denník svojho starého otca Dr. Emila Samarjayho z rokov 1939 – 1946. Naše združenie dokument zdigitalizuje a v budúcnosti ho podľa možnosti vydá aj v knižnej podobe.

Zoltán Samarjay 

Rodina Samarjayovcov zohrávala po celé generácie dôležitú úlohu v živote bratislavských Maďarov. V tejto súvislosti spomeňme aspoň skutočnosť, že jeden z darcových predkov – Károly Samarjay (1821 – 1894) – bol priateľom básnika Sándora Petőfiho a neskôr sa stal známym prešporským advokátom a významnou osobnosťou verejného života.

Árpád Korpás és Sándor Papp  ml.

Za OZ Bratislavské rožky si denník 10. februára 2020 v domove darcu prevzali spoluzakladateľ občianskeho združenia a šéfredaktor portálu bratislavskerozky.sk Sándor Papp ml.,  grafička a fotografka združenia Réka Szabó a jeho podpredseda Árpád Korpás.

Na rukopis odkazuje aj dokumentárny film Felvidék – Horná zem z roku 2014. Figuroval i na výstave Vymenené domovyFelcserélt otthonok, ktorú zorganizovalo SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Bývalá novinárka Eszter Csizmár, ktorú so Samarjayovcami spájal aj príbuzenský vzťah, zostavila pre rodinné ciele dva menšie výbery z denníkových záznamov. Tieto v zdigitalizovanej podobe tiež získalo OZ Bratislavské rožky.

OZ BArožky

Fotografie: Szabó Réka

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!