Podporte OZ Bratislavské rožky 2% z dane

Správy
31. januára 2022

Milý priateľ,

ďakujeme, že pozorne sledujete naše aktivity.  🙂

OZ Bratislavské rožky sme založili pred jedenástimi rokmi s cieľom uchovávať a prezentovať tradície, históriu a kultúru Bratislavy. Ohlasy na našu činnosť dokazujú, že stanovené ciele sa nám darí úspešne plniť, zároveň však disponujeme množstvom plánov a energie, aby sme mohli v našich aktivitách pokračovať.

Keďže pôsobíme ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť získavame zo štátnej a grantovej podpory, ako aj z 2% z Vašich daní. Tieto prostriedky využívame na realizáciu cieľov našej organizácie.

Prosím, podporte našu činnosť 2% z Vašej dane. Aj od Vás závisí, do akej miery bude môcť OZ Bratislavské rožky pokračovať vo svojej práci a či bude môcť rozširovať svoje aktivity.

 

Ak súhlasíte s naším poslaním a chceli by ste podporiť OZ Bratislavské rožky 2% z dane, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

 

Firmy, živnostníci, právnické osoby:

Požiadajte svojho účtovníka, aby Vám poskytol informácie o darovaní 2% z dane.

Termín: do 31. marca 2022

 

 

Podávam si daňové priznanie sám:

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň), a to buď osobne alebo poštou na daňovom úrade, príslušnom podľa vášho trvalého bydliska, alebo elektronicky (dávajte pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Vyplňte príslušné tlačivo na poukázanie 2% z Vašej dane. Uveďte nasledovné údaje: meno, rodné číslo, adresa bydliska a presná suma 2%. Tlačivo doručte poštou alebo osobne na daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.

Termín: do 30. apríla 2022

Tlačivá na stiahnutie:

 

Potrebné údaje:

Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Adresa: Rajská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 42183499

Právna forma: občianske združenie

 

Ďakujeme! 🙂

 

OZ Bratislavské rožky

Podporili nás

Don`t copy text!