Schnaps v tržnici

Príbehy zo starej Bratislavy
11. apríla 2013

Vidieť ľudí pod vplyvom alkoholu v okolí tržnice dnes nie je vôbec zriedkavé. Na laviciach, pred budovou zvyčajne popíjajú a vykrikujú bezdomovci. Pred zatvorením tržnice v roku 2008 bolo vidieť podobné typické tváre vo vinárni na poschodí. Títo ujovia tam chodili aj po zatvorení budovy – z lavíc sledovali fasádu, a bolo zjavné, že keby bola bývala tržnica otvorená, tak by si tam určite sadli na pohárik.

 

alkohol

Pred 103 rokmi sa istým osobám veľmi nepáčil fakt, že v novootvorenej mestskej tržnici vznikli hneď dve prevádzky, kde bolo dostať tvrdý alkohol. V denníku Nyugatmagyarországi Híradó („Západomaďarský spravodaj“) 3. novembra 1910 vyšiel príspevok s názvom Dve ozdoby novej tržnice, ktorý ostro kritizoval tieto skutočnosti.

„Ak sa niekto pozrie na tržnicu, k mnohým námietkam pridá aj to, že v tejto vyzdobenej miestnosti sa nachádzajú rovno dve Schnaps-putiky. Môžem povedať, že som videl viacero tržníc v Paríži, Viedni, Berlíne, ale podobné niečo som nikde nevidel. Verejné budovy berú inde ako posvätné miesta, kam nič nepatrí, čo by bolo v rozpore s verejným vkusom. O to viac ma prekvapilo, že Prešporok, ktorý si svoju dobrú povesť tak veľmi chráni, spravil takú chybu. Na mieste, ktoré plní funkciu verejného zásobovania mesta potravinami, poskytol priestor dvom prevádzkam, do ktorých ľudia vojdú triezvou hlavou, ale von sa už takto určite nedostanú. Neviem, čia je to chyba. Jeden z vážených členov mestského zastupiteľstva mi prezradil, že táto vec už bola spomenutá aj vo výbore. Nepátram po tom, kto nesie zodpovednosť za toto rozhodnutie, ktoré jednoznačne škodí reputácii mesta, je ale žiadúce, aby sa tento neprijateľný stav skončil. Podobný príklad totiž nenájdeme ani v Rusku.“

Autor sa na konci príspevku podpísal ako Hungarus.

P.K.

 

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!