„Pozadie“ bratislavských sôch – prechádzka s Mátém Csandom (v maďarskom jazyku)

Tematické prechádzky
20. septembra 2015

S „pozadím“ sôch, kompozícií a umeleckých diel na verejných priestranstvách sa mohli oboznámiť tí, ktorí sa 13. septembra 2015 zúčastnili na tematickej prechádzke s názvom „Od Andersena po Tinku – ako sa rodia sochy na verejných priestranstvách“, na ktorej nás sprevádzal historik umenia Máté Csanda.

004

Na dvojhodinovom podujatí OZ Bratislavské rožky sa zúčastnilo vyše tridsať záujemcov. Vďaka precíznej analýze, okorenenej štipkou irónie, sme mohli žasnúť nad súvislosťami, ktoré zostávajú pred korzujúcimi obyvateľmi či návštevníkmi Bratislavy zväčša skryté.

001

Prechádzka sa obmedzila na Staré Mesto (prešli sme z Františkánskeho námestia cez Hlavné námestie a bývalú Promenádu, čiže dnešné Hviezdoslavovo námestie, až k osobnému prístavu), no vďaka predstavivosti a informáciám z dejín umenia sme mohli prechádzku poňať nielen v širšom bratislavskom, ale vďaka príkladom a analógiám rakúskej a nemeckej proveniencie dokonca aj v európskom kontexte.

000a

Náš sprievodca odkryl mocenské a iné reprezentatívne ciele, ktoré jednotlivé verejné diela sprítomňujú, ako aj spôsoby ich interpretácie a symboly, ktorých sú nositeľmi. Samozrejme, spomenul aj fakt, že niektoré objekty v Starom Meste nemajú žiadnu vážnejšiu obsahovú náplň, čiže za ich odhalením, umiestnením či spôsobom stvárnenia treba hľadať profánny úmysel a vkus objednávateľa.

003

Získali sme prehľad aj o funkciách verejných priestranstiev v minulosti a súčasnosti – napríklad o „prerode“ Františkánskeho námestia, ktoré bolo kedysi dejiskom jarmokov a miestom klietok hanby, na tichší, „skrytejší“ kút Bratislavy.

011b

V niektorých prípadoch (napr. pri Maximiliánovej fontáne na Hlavnom námestí) nám Máté Csanda priblížil aj rôzne významové vrstvy alebo prázdne, neinterpretovateľné ornamenty, ktoré sa na dielach počas storočí usadili. Ako poznamenal, sme náchylní vnímať umelecké diela na verejných priestranstvách ako kompaktný celok, ktorý vznikol v rovnakom čase, hoci tieto majú neraz charakter „patchworku“. Napríklad postavy štyroch cikajúcich chlapcov pod vplyvom prešporskej prudérie z fontány časom odstránili.

018

Pri dvoch sochách – Andersenovi Tibora Bártfaya a Tinke, ktorá sa nachádza neďaleko prístavu – sme si mohli vypočuť aj analýzu ďalších sôch, ktoré v uplynulom štvrťstoročí zaujali miesto na verejných priestranstvách Starého Mesta. Podľa Csandu je časť z nich „bezobsažná a slúži na instantné ohmatanie“, kým napríklad Tinka ako spomienka na dievčatko, ktoré podľahlo leukémii, predstavuje istý druh „kultového predmetu, malej sakrálnej pamiatky“. Historik umenia, samozrejme, nespochybňuje ušľachtilosť a úprimnosť zámerov, ktoré vedú k odhaľovaniu sôch, no zároveň nastoľuje otázku, akú vizuálnu politiku Bratislava vyznáva – presnejšie, či má v tejto súvislosti nejakú konzekventnú koncepciu/prax.

061

Máté Csanda všetkých vyzval, aby chodili po meste s otvorenými očami. A nezabudol ani na odporúčanú literatúru: súpis bratislavských sôch po roku 1945, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.supissoch.sk. (Pri vytváraní uceleného obrazu o tejto problematike a hľadaní historických súvislostí nám môže byť nápomocná aj Ortvayova databáza Bratislavských rožkov www.ortvay.eu).

059

 „Polemizujem aj sám so sebou,“ poznamenal v istej chvíli Máté Csanda. Je to sympatický spôsob prenikania do problematiky z pozície prednášateľa i bádateľa, ktorý sa od historika umenia priam očakáva. Popritom nám poskytol oporné body, aby sme si o predmetných dielach mohli vytvoriť aspoň aký-taký vlastný názor. Ale na to, aby sme mohli so sebou polemizovať, sa ešte musíme veľa učiť – aj od Mátého Csandu. Tešíme sa na pokračovanie!

Árpád Korpás

002

005

006

008

009b

010

011

012

014

015

016

017

019

022

023

024

026

027

028

029

030

032

033

034

035

037

038

039

040

041

042

043

045

047

048

049

050

051

052

053

054

055

062

063

066

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!