Pozvánka na výstavu: Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu.

Kultúra
11. marca 2022

Občianske združenie Bratislavské rožky je mediálnym partnerom výstavy dokumentujúcej reštaurovanie výnimočného diela zo zbierky Galérie mesta Bratislavy.

Kultúra a umenie sa po období pandémie opäť čoraz viac otvárajú návštevníkom. OZ Bratislavské rožky preto srdečne pozýva svojich členov a sympatizantov na unikátnu výstavu.

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy (GMB) spoluprácu s Historickým múzeom (Budapesti Történeti Múzeum) a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem). Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky ˗ 1860 Pešť).

Plánovaná putovná výstava sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila, avšak zrealizovalo sa reštaurovanie jedného z najvýznamnejších Marastoniho diel – veľkorozmerného skupinového portrétu rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou galerijných zbierok.

Tohto časovo i odborne náročného zásahu sa v roku 2019 ujali reštaurátorky a dlhoročné pracovníčky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Časom sa do projektu okrem realizačného tímu galérie zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.

Cieľom výstavy je prezentovať postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem skupinového portrétu rodiny Filipa Scherza do nej zahrnula aj ďalší solitér zo zbierky GMB – portrét pátra Karola Scherza.

Vďaka historickému výskumu autorský tím výstavy zistil aj nové genealogické súvislosti a upresňujúce poznatky o členoch rodiny Scherz a ich postavení v rámci prešporských finančných a spoločenských mestských elít. Elene Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, sa podarilo potvrdiť či vyvrátiť niektoré doterajšie hypotézy ohľadne identifikácie viacerých zobrazených členov rodiny.

Výnimočné dielo zo zbierky GMB predstavuje kurátorka Jana Luková: „Obraz zobrazujúci rodinu svojho času jedného z najbohatších ľudí v Prešporku vzbudil pozornosť už pri svojom vzniku v roku 1835. Namaľovať veľkorozmerné dielo s 11 postavami v nadživotnej veľkosti bolo časovo a finančne náročné. Úlohy sa zhostil mladý taliansky maliar Jakub Marastoni. Tento obraz z obdobia biedermeieru patrí dnes už medzi ikonické diela, nielen vďaka výnimočnému príbehu svojho vzniku, ale aj preto, že sa ho podarilo získať do verejnej inštitúcie. Vďaka starostlivosti a reštaurovaniu je ho možné dlhodobo prezentovať bratislavskému publiku v rámci stálych expozícií.“

Vernisáž výstavy kurátorky Jany Lukovej prebehla 23. februára 2022 o jej trvanie je od 24. februára do 22. mája 2022 v priestoroch Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci na Panskej číslo 19.

K výstave GMB pripravila aj sprievodný program, spolu s kurátorským výkladom. O jednotlivých termínoch sa záujemcovia viac dozvedia na webe galérie (www.gmb.sk).

Peter Janoviček

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!