Recenzia: Chlapec z Unitasu – Pavel Ondrčka a jeho spomienky na mladosť z bratislavskej periférie

Správy
8. novembra 2020

Novinkou z vydavateľskej činnosti občianskeho združenia Bratislavské rožky je spomienková kniha profesora ekonómie Pavla Ondrčku, „Rodák z Unitasu verný Bratislave“. Autor si berie za vzor knižné spomínanie Júliusa Satinského na jeho detstvo na Dunajskej ulici. Pavel Ondrčka sa vo svojej knihe pomyselne posúva na „koniec mesta“ a opisuje časť Bratislavy, ktorá bola v detstve blízka jemu. Ide o obytný komplex Unitas, architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho, postavený v rokoch 1931-1932. Tu Pavel Ondrčka, prežil svoje detstvo a mladosť, o ktorom s lokálpatriotickým oduševnením pravého Prešpuráka vo svojej knihe rozpráva. A nejde iba o Unitas. Autor svojim čitateľom približuje dnes už neexistujúci svet Račianského mýta, so zbúraným evanjelickým a katolíckym cintorínom a ich okolím.

Pavel Ondrčka sa narodil v roku 1935 a začiatok knihy preto tvoria spomienky na obdobie spred a počas trvania 2. svetovej vojny. Pútavé autorovo rozprávanie opisuje bežný život v Bratislave toho obdobia, s ohľadom na jeho vtedajší vek, predsa len zamerané na detské prežívanie reality. Čitateľ sa tak dozvie, prečo autor dostal prezývku „Alahova noha“, čo to bola „raba-suli“, ako sa vypracoval na prvého zberača na tenisových kurtoch v Unitase, či o množstve hier a športových aktivít, ktorým sa miestna mládež venovala. Práve šport bol kľúčovou činnosťou detí a dospievajúcich tej doby, ešte nepoznačených výdobytkami modernej techniky, ako je tomu dnes.

Autor vo svojej knihe opisuje aj priebeh vojny a prechod frontu, videný z pohľadu desaťročného chlapca. Priaznivcov mestskej hromadnej dopravy poteší kapitola o autobusoch, trolejbusoch a električkách v Bratislave. Pavel Ondrčka o jednotlivých linkách a nasadených typoch dopravných prostriedkov píše s ľahkosťou a zasvätene. Jeho otec totiž pôsobil 26 rokov ako vodič autobusu mestského dopravného podniku.

Okrem okolia Račianskeho mýta, profesor Ondrčka vo svojej knihe spomína aj na Prievoz, na konci ktorého mal jeho starý otec Ján Slezák hostinec. Autor tu strávil ako chlapec veľa času a v dedkovom hostinci aj vypomáhal. Vďaka tomu spoznal pestrú národnostnú aj sociálnu štruktúru miestnych štamgastov. V knihe teda spomína na početné národnosti starej Bratislavy a nevyhýba sa ani háklivej téme povojnových odsunov Nemcov a Maďarov.

Samostatnou časťou knihy je opis života v Bratislave za socializmu so všetkými jeho nedostatkami, ktoré ľudia v bežnom živote zažívali. Autor nešetrí kritikou voči režimu, ktorý dramaticky zmenil podobu jeho rodného mesta, zloženie jeho obyvateľov a aj spôsob ich života.

Humorný je popis dobového dvorenia a randenia v Bratislave 50. rokov. Pavel Ondrčka opisuje aj to, ako počas brigády spoznal svoju budúcu manželku. Pripomína tiež spoločenský život na Korze, ktorý je dnes dávnou minulosťou. S ním súvisela aj dobová móda, o ktorej sa v knihe dočítame tiež. Spôsob dobového života autor dopĺňa opisom svojich obľúbených hostincov, viech a trhovísk, ktoré vždy patrili ku koloritu Bratislavy. Záverom spomína kultúrny život v meste a zameriava sa na kiná a divadlá, ktoré mu boli v mladosti blízke.

Kniha „Rodák z Unitasu verný Bratislave“ vychádza v druhom, prepracovanom vydaní na jeseň roku 2020, obohatená o množstvo dobových obrázkov a rovnako súčasných fotografií Braňa Bibela.  Popudom pre toto vydanie knižky bola úspešná prednáška „Trnavské mýto očami rodáka z UNITASu“, ktorú v rámci projektu „Prechádzky starým Prešporkom“ usporiadalo občianske združenie Bratislavské rožky v januári 2018.

Pavel Ondrčka sa žiaľ tohtoročného vydania svojej knižky nedožil. Zomrel po odovzdaní rukopisu knihy minulý rok. Zostala však po ňom knižka, ktorá by nemala chýbať v domácej knižnici všetkých, ktorých zaujíma minulosť Bratislavy. Obsahuje vzácne osobné spomienky na podoby mesta v okolí Račianskeho mýta, ale i Prievozu, v období štyridsiatych a päťdesiatych rokov, ktoré sú nenávratne preč. Aj vďaka rozprávaniu Pavla Ondrčku však zostávajú zaznamenané aj pre budúce generácie a nezostanú tak nikdy zabudnuté. Ako v úvode knihy píše sám autor:

„Chcel by som touto knižočkou prispieť do mozaiky zašlého bratislavského života, aby sa aj budúce generácie dozvedeli niečo o minulosti mesta, v ktorom žijú a možno ešte veľa rokov budú žiť.“

Ostáva iba konštatovať, že tento zámer sa mu podarilo splniť a knižka vhodne dopĺňa ostatné spomienkové knihy o Bratislave, ktoré v ostatných rokoch vyšli. „Rodák z Unitasu verný Bratislave“ je navyše veľmi osobnou knihou, ktorá túto knižnú mozaiku dopĺňa skutočne autentickým rozprávaním pravého Prešpuráka.

Publikáciu si môžete zakúpiť v e-shope Bratislavských rožkov: https://bratislavskerozky.sk/produkt/rodak-z-unitasu-verny-bratislave/

Peter Janoviček

Podporili nás

Don`t copy text!