Rozprávku o Széchenyim sme predstavili v budove bývalého uhorského snemu

Bratislavské rozprávky
2. decembra 2016

Občianske združenie Bratislavské rožky zorganizovalo 28. novembra 2016 podujatie v nových priestoroch. Prezentácia rozprávkovej knihy Széchenyi z pera Istvána Veresa, ktorá je štvrtou publikáciou z edície Bratislavské rozprávky, sa uskutočnila v priestoroch Univerzitnej knižnice, t. j. v útrobách budovy, ktorú svojho času nezriedka navštevoval aj samotný István Széchenyi.

03

Maďarskú verziu knihy na dvojjazyčnom podujatí predstavil publicista László Juhász, ktorý okrem iných uviedol: „Politik, minister, spisovateľ, ekonóm – o polyhistorovi Istvánovi Széchenyim, ktorého Lajos Kossuth označil za ,najväčšieho Maďaraʻ, často počúvame, učíme sa o ňom v škole, no teraz, vďaka Občianskemu združeniu Bratislavské rožky, uzrela svetlo sveta kniha, ktorej najväčšou zásluhou je to, že nám predstavuje Széchenyiho ako súkromnú osobu, ako človeka z mäsa a kostí.“

07

Knihu napísal prozaik a novinár (týždenník Vasárnap) István Veres. Ilustrovala ju Júlia Farkas. Obsahuje osem príbehov, ktoré čitateľom odhaľujú život, osobnosť, záujmy a zvyky grófa Istvána Széchenyiho.

01

Slovenský preklad bratislavskej rozprávky priblížila poetka a literárna kritička Ľubica Kepštová, ktorá v súvislosti s ňou vyzdvihla: „Sústreďuje sa na vykreslenie dôležitých charakterových a osobnostných daností hrdinu, ktoré priamo ovplyvňovali jeho cestu k významným, hodnotným činom. O to hodnotnejším, že v zložitej dobe menili ráz spoločnosti a prispievali k skvalitňovaniu a pozdvihnutiu ľudského života. Autor pristupoval k téme zodpovedne, s cielením na detského adresáta starostlivo vyberal jednotlivé sekvencie, ktoré podčiarkujú Széchenyiho osobnostnú originalitu a invenčnosť, nevynechávajúc jeho bežné ľudské prehrešky či slabosti. Na to, aby sa autor priblížil k čitateľovi, zvolil si cestu humorného nadhľadu. Očarúva nás svojou ľahkosťou, gráciou, ale aj figliarskou svižnosťou, ktorá nás prirodzene vťahuje do deja a bezprostrednej atmosféry priekopníckych činov a skutkov nášho hrdinu..“

08

Knihu do slovenčiny preložila Jitka Rožňová. Na margo prekladu László Juhász poznamenal: „Spomedzi všetkých rozprávok je mojím najväčším favoritom príbeh o založení Maďarskej akadémie vied. Už sa neviem dočkať, aby som si prečítal, ako si s bravúrnym, šťavnatým, írečitým štýlom parodizovaného nárečia poradila slovenská prekladateľka knihy Jitka Rožňová.“

05

Maďarské a slovenské úryvky z knihy počas večera čítali Lucia Molnár Satinská a Stella Ziff.  OZ Bratislavské rožky ďakuje všetkým, ktorí sa na knižnej prezentácii zúčastnili.

OZ BArožky

Foto: Mihály Stifter

Podporili nás

Don`t copy text!