Správa o uskutočnení výskumu pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“

Rodinné fotografie
12. októbra 2023

Tím Občianskeho združenia Bratislavské rožky v roku 2023 pracuje na významnom výskumnom projekte s názvom „Odborný výskum, digitalizácia a oral history pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“. Jeho výstupom bude zbierka digitálnych dokumentov, obsahujúca fotografie, úradné dokumenty, či záznamy spomienok, členov starých bratislavských rodín. Projekt je realizovaný vďaka podpore dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe zozbieraného materiálu, vznikne pokračovanie úspešnej publikácie „My sme starí Prešporáci 2“.

Ukážka z dokumentu projektu My sme starí Prešporáci 2.

Náš aktuálny výskumný projekt nadväzuje na už ukončený projekt úspešnej knižnej publikácie „My sme starí Prešporáci“. Jeho cieľom je odborný výskum histórie starých bratislavských rodín, digitalizácia ich rodinných archívov a pozostalosti, zaznamenanie spomienok žijúcich členov rodín a následné spracovanie údajov. Výstupom projektu bude zbierka digitálnych dokumentov a záznamov zachytávajúcich dejiny konkrétnych prešporských rodín. Verejnosti budú tieto údaje neskôr prezentované formou plánovanej publikácie „My sme starí Prešporáci 2“, ktorú OZ Bratislavské rožky pripravuje na Vianoce 2024. Výskum  môžeme uskutočniť vďaka podpore dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Čitateľom nášho magazínu, exkluzívne prinášame ukážky z prebiehajúceho projektu.

Spomienky pani Dagmar Moravčíkovej z Bratislavy:

„Ústrednou postavou rodiny je môj dedko Ján Šandal (Sandal János). Ten ako prvý z rodiny zakotvil v Bratislave. Narodil sa v roku 1872 v Tomášikove (Tallós). Skoro prišiel o mamu; s macochou, ktorú jeho otec priviedol do rodiny, si vôbec nerozumel a pri prvej možnej príležitosti odišiel – do Bratislavy. To mal len 12 rokov. Neviem, kde a u koho žil, tu mi chýbajú informácie. Mama občas spomenula, že dedko za mlada robil aj kočiša. Napriek tomu nikdy nenadával – to vždy zdôrazňovala. Nemusela, ja som z jeho úst nikdy žiadnu nadávku nepočula. Kočiša robil aj vo Viedni – to boli časy Rakúsko – Uhorska (našla som o tom osvedčenie z roku1896 od Neuer Wiener Tattersaal), kde sa spoznal so svojou budúcou manželkou Teréziou rod. Tullner z Rajky. Mladá Rézi v bohatej viedenskej rodine pracovala ako kuchárka. Po svadbe (r. 1900) sa usadili v Bratislave a postupne prišli deti – Pišta 1901, János 1902, dvojičky Anna a Borbála 1904, Feri 1908 (dožil sa len 10 mesiacov, pochovaný bol na cintoríne na Račianskom mýte) a napokon po dlhšej prestávke moja mama Valika v r. 1920. Zachovaná korešpondencia prezradila, kde všade rodinka bývala. Bola to Vysoká ul., Széplak utca (terajšia Obchodná), Sasinkova a najdlhšie na Krajinskej / Országút (teraz Radlinského).
Z dokumentov som sa dozvedela, že dedko ako štátny zriadenec bol najprv zamestnancom Soľného úradu (áno, ten naozaj existoval). Neskôr pracoval v Tabakovej továrni, a to až do odchodu do dôchodku. Tabaková továreň sídlila na dnešnej Radlinského ulici, kde mu bol poskytnutý aj služobný byt. Ten dom s vežičkou dodnes stojí, je v blízkosti križovatky na Račianskom mýte. Dedkov sen bol bývanie vo vlastnom dome. Ten sa mu podarilo splniť vďaka naozaj celoživotnému prísnemu sporeniu a v roku 1936 dal postaviť dom na mieste svojej záhrady v Ovsišti (Zabos). Dom už nie je, musel ustúpiť výstavbe Prístavného mosta. Dedko sa toho už nedožil, zomrel v r. 1976 tri mesiace pred nariadeným vysťahovaním.“

Ukážka z rodinnej pozostalosti pani Moravčíkovej.

Z rodinného archívu spisovateľa Michala Talla, z Bratislavy:

„Na fotke, ktorú držím v rukách, je moja prababka Olga Steindlberger so súrodencami a a rodičmi, na rozdiel od neskorších, ktoré som našiel, nie je datovaná (prababka si na tie fotky zozadu už ako dospelá písala dátumy a popisy toho, čo na nich je – spočiatku striedavo v nemčine a maďarčine, neskôr v slovenčine), ale usudzujúc z jej veku na nej musela vzniknúť niekedy krátko po 1. sv. vojne po rozpade monarchie. Našli sme toho ale s mamou oveľa viac a spojili sme sa s pratetou, ktorá si na rozdiel od mojej babky stále veľa z rodinnej histórie pamätá…“

 

 

Pani Karola Kósa a jej spomienky pôvodne napísané v maďarskom jazyku:
Na troskách monarchie
„Na prastarých rodičov z matkinej strany mám veľmi málo spomienok. Čo viem, viem od mamy, ktorá bola najstaršia zo štyroch vnúčat a najlepšie si pamätala práve na starých rodičov… Ponechala si fotografiu prastarých rodičov s dvomi dcérami. Najmladšia sa stala mojou babičkou…“

Fotografické spomienky Vladimíra Kováča:

Železná ulica a Horváthovci

Na Lide

Jesenná momentka

O projekte:
Cieľom autorov projektu My sme starí Prešporáci 2,  je zozbierať materiály o starých bratislavských rodinách a hľadať unikátne dokumenty ako fotografie, pohľadnice, či úradné záznamy, ktoré rodiny často majú vo svojich archívoch a nikdy im nebola venovaná adekvátna odborná pozornosť. Dôležitou súčasťou projektu je zaznamenávanie, zachovávanie a interpretovanie historických informácií na základe osobných skúseností. Projekt odborného výskumu, digitalizácie a oral history pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“ vychádza práve z tohto presvedčenia a je podporený záujmom verejnosti a jej dopytom po príbehoch zo starej Bratislavy. Cieľom odborného výskumu histórie starých bratislavských rodín je digitalizácia ich rodinných archívov a pozostalosti. Jeho súčasťou tiež je zaznamenanie spomienok žijúcich členov rodín a následné vyhodnotenie a spracovanie údajov.

Výstupom projektu je zbierka digitálnych dokumentov a záznamov zachytávajúca dejiny konkrétnych  prešporských rodín a mapujúca zároveň aj dejiny hlavného mesta Slovenska. OZ Bratislavské rožky ako vydavateľ úspešnej publikácie „My sme starí Prešporáci“ verejnosti získané údaje sprostredkuje v plánovanom pokračovaní tejto publikácie koncom roku 2024.

Z archívu rodiny pani Moravčíkovej: Vo Vydrici

Projekt odborného výskumu, digitalizácie a oral history pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“, je realizovaný vďaka podpore dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja 2023.

Podporili nás

Don`t copy text!