Staňte sa naším podporovateľom/ podporovateľkou a darujte nám 2% z vašich daní!

Správy
6. februára 2023

Zakladatelia Občianskeho Združenia Bratislavské rožky Eva Bolemant a Sándor Papp ml. uverejnili otvorený list, ktorým oslovujú priaznivcov združenia so žiadosťou o podporu pri darovaní 2% z daní.

 

OZ Bratislavské rožky, funguje 12 rokov a odvtedy úspešne napĺňa svoj ciel, ktorým je predstavovať a ochraňovať historické a kultúrne hodnoty Bratislavy. Združenie sa za toto obdobie zaradilo medzi najpopulárnejšie a najaktívnejšie neziskové organizácie v meste. Keďže pôsobí ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť získava zo štátnej a grantovej podpory, ako aj z 2% z daní. Tieto prostriedky využíva na realizáciu cieľov organizácie. Minulý rok vďaka podpore priaznivcov, združenie vydalo  mimoriadne úspešné publikácie „So Salvátorom“ a „Prešporský kalendár – Aquerelle“.

Zakladatelia OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant a Sándor Papp ml. sa preto obracajú na všetkých podporovateľov činnosti združenia s prosbou o darovanie 2% z daní. Z ich otvoreného listu vyberáme:

Ohlasy na našu činnosť dokazujú, že stanovené ciele sa nám darí úspešne plniť, zároveň však disponujeme množstvom plánov a energie, aby sme mohli v našich aktivitách pokračovať. Ak sympatizujte s naším poslaním a chceli by ste podporiť OZ Bratislavské rožky 2% z dane, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

 

Firmy, živnostníci, právnické osoby:

Požiadajte svojho účtovníka, aby Vám poskytol informácie o darovaní 2% z dane.

Termín: do 31. marca 2023

 

Podávam si daňové priznanie sám:

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň), a to buď osobne alebo poštou na daňovom úrade, príslušnom podľa vášho trvalého bydliska, alebo elektronicky (dávajte pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

 

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B

 

 

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Vyplňte príslušné tlačivo na poukázanie 2% z Vašej dane. Uveďte nasledovné údaje: meno, rodné číslo, adresa bydliska a presná suma 2%. Tlačivo doručte poštou alebo osobne na daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.

Termín: do 30. apríla 2023

 

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

Potrebné údaje:

Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Adresa: Rajská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 42183499

Právna forma: občianske združenie

 

Na záver sa obraciame na všetkých našich priaznivcov: Oslovte prosím vašich kamarátov, známych, rodinných príslušníkov, kolegov či pracovných partnerov. Informujte ich o možnosti podporiť OZ Bratislavské rožky dvomi percentami z ich dane. Pomôžete tak nášmu ďalšiemu fungovaniu, podporíte nové projekty, konanie zaujímavých podujatí a vydávanie hodnotných publikácií o starej Bratislave.

Ďakujeme!

OZ BArožky

 

 

Podporili nás

Don`t copy text!