Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)

Tematické prechádzky
2. júna 2017

Dňa 31. 5. 2017 sa 50 členov OZ Bratislavské rožky zúčastnilo na prehliadke budovy Reduta, sídla Slovenskej filharmónie (SF).

Účastníkov privítala dvojica sprievodcov: Juraj Adamuščin, pracovník vstupenkovej pokladnice SF a bývalý člen Slovenského filharmonického zboru, a Ján Vyhnánek, podpredseda OZ Bratislavské rožky a súčasne sprievodca zameraný na hudobnú históriu Bratislavy.

02

Ján Vyhnánek ešte pred vstupom do budovy priblížil históriu predchádzajúcej budovy, ktorá stála na mieste Reduty – tereziánskej sýpky, a diskusiu o jej plánovanej prestavbe na palác kultúry, resp. o jej zbúraní začiatkom 20. storočia. Sýpka bola napokon nahradená dnešnou budovou Reduty v rokoch 1913 – 1919. Malá sála bola slávnostne otvorená v r. 1916, Koncertná sieň až po skončení 1. svetovej vojny v r. 1919. Náš sprievodca poukázal aj na vonkajšiu výzdobu budovy, realizovanú viacerými umelcami. Boli sme oboznámení s predošlým rozmanitým využitím budovy ako sídla Mestskej hudobnej školy, kina, kaviarne, reštaurácie, miesta plesov, bálov, ale aj športových zápolení (zápasenie, vzpieranie, šach) a i. Od r. 1949 sa Reduta stala sídlom Slovenskej filharmónie, ktorá tu prvýkrát koncertovala v r. 1950.

001

Keďže Stĺpová sieň SF (predtým kasíno a ešte dávnejšie odbavovacia hala Československých aerolínií) bola v ten večer prenajatá inému subjektu a v čase nášho príchodu už prebiehala skúška hudby z úplne iného súdka, aká sa obvykle zvykne v budove ozývať, mohli sme len na chvíľu nazrieť do tejto najnovšie obnovenej časti Reduty s nádhernou štukovou výzdobou, ktorú v rámci koncertov SF návštevník vidí zriedkavo. Má kapacitu 150 miest.

03

Ďalšou zastávkou našej prehliadky bola Malá sála SF, slávnostne otvorená v r. 1916. Juraj Adamuščin ju predstavil ako domovskú sálu Slovenského komorného orchestra, jedného z troch telies vo zväzku SF. V minulosti slúžila aj pre Divadelné štúdio VŠMU. Dnes má kapacitu 168 miest, konajú sa tu komorné koncerty a klavírne recitály.

12

Presunuli sme sa do Koncertnej sály SF s kapacitou 708 miest, v ktorej majú dnes domovské sídlo orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor. Juraj Adamuščin spomenul aj koncertné cykly SF, ktoré sa v sále hrávajú a spôsob predaja vstupeniek – abonentné na celú sezónu tvoria cca 30 – 40 % a zvyšné miesta sa dopredávajú na jednotlivé koncerty. Balkón pre orchester, ktorý hrával v rámci plesov, nachádzajúci sa nad dnešným pódiom, zbúrali až v r. 1956 kvôli postaveniu organu.

19

Reduta bola komplexne zrekonštruovaná v rokoch 2009 – 2011, pričom bol firmou Rieger Orgelbau postavený aj nový organ, inaugurovaný v r. 2012. V tejto sále sa v r. 2008 uskutočnil aj banket pre britskú kráľovnú Alžbetu II. a minulý rok rokovacia miestnosť v rámci slovenského predsedníctva Rady Európy. My sme sa dozvedeli o slávnych dirigentoch, sólistoch a súboroch, ktorí v tejto sále rozdávali zo svojho umenia.

38

Na záver nastal pre mnohých účastníkov prehliadky čas prvýkrát vstúpiť do jej zákulisných priestorov. Mali sme možnosť navštíviť nástupnú miestnosť orchestra s výhľadom na Nám. Ľ. Štúra a všimli sme si tiež novú nadstavbu pre administratívu SF, ktorú z ulice nevidno. Cez bočné chodby a schodište sme prešli až na zastrešené Nádvorie B. Bjørnsona, priestoru pre rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, kde sa nachádzajú zabudovaný portál z bývalej tereziánskej sýpky, busta B. Bjørnsona od autora Víta Bojňanského a 10 búst velikánov slovenskej hudby od Alexandra Trizuljaka.

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

Zuzana Godárová

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!