Jedna pohľadnica, štyri názvy mesta

Milujeme bratislavské pohľadnice
27. novembra 2023

Na pohľadnici vydanej bratmi Kohnovcami vo Viedni (B.K.W.I., Postkartenverlag Brüder Kohn, Wien I.) vidno slabo osvetlený prístav, parník a Dunaj, nad ktorými sa vo svite mesiaca črtá silueta Dómu sv. Martina a hradných ruín. Pod obrázkom je čitateľný dvojjazyčný názov: „Pozsony este Preßburg am Abend“. V jeho pravom dolnom rohu nachádzame signatúru umelca – miestneho rodáka Vojtecha (Bélu) Marxa, kým vľavo dolu monogram AK. Ten sa objavuje na viacerých pohľadniciach z produkcie Brüder Kohn a môže odkazovať na Adolfa alebo Alfreda – dvoch z trojice bratov Kohnovcov (tretím bol Salomon Kohn).

Začiatkom XX. storočia vyšla vo Viedni séria pohľadníc s maľbami Prešporčana Vojtecha Marxa, ktorá mala podľa mojich informácií 14 + 1 kusov. Popri večernom nábreží zachytávala aj ďalšie lokality a objekty mesta: Hlavné námestie, Batthyányho námestie, Trhové námestie, Grassalkovichov palác, súsošie Márie Terézie či Redutu. A tak sa z Marxových idylických, trochu snivých obrazov v naivistickom štýle stali populárne, masovo využívané pohľadnice. O ich obľúbenosti svedčí aj fakt, že v obehu zostali aj po zmene štátneho zriadenia. A dokonca aj v procese jeho zmeny.

Avšak Marxova pohľadnica s večerným mestom, ktorá sa ocitla v mojom vlastníctve, nie je zaujímavá pre už spomínaný nostalgický, trochu nemotorný „anzix“ štýl, ale vďaka tomu, že odosielateľom exemplára s datovaním 31. III. 1919 je istý československý legionár Igor. Ten pohľadnicu s reprodukciou Marxovho obrazu, adresovanú domov, do Kutnej Hory, kúpil už v upravenej podobe, s doplneným slovenským názvom „Pozdrav z Prešporku!“, ktorý na prednú stranu veľkými písmenami napečiatkoval akýsi múdry miestny predajca rátajúci s realitou zmeny štátneho zriadenia alebo aspoň vojenského šťastia. Dodatočná úprava však Igorovi nezabránila v tom, aby svoju známu – slečnu Emu Procházkovú z Kutnej Hory – pozdravil už z Bratislavy. Vďaka tomu nastala zvláštna situácia, keď na jednej pohľadnici figurujú štyri rôzne varianty názvu mesta: zaužívaný názov v dvoch štátnych jazykoch dualistickej monarchie, tretia tradičná verzia doplnená v čase zániku tohto zriadenia, ako aj nový československý „vynález“.

Okrem paralelnej prítomnosti štyroch názvov mesta je v tomto odkaze dôležitý ešte jeden detail. Nejde ani tak o jeho obsah, lebo ten je menej podstatný, ako o miesto odoslania pohľadnice, a to v zdvojenej podobe: „Bratislava … Pozdrav z Bratislavi.“ Odosielateľ tým jasne vyjadruje a opakovane deklaruje svoju mocenskú pozíciu – vojak víťazného vojska s absolútnou samozrejmosťou oznamuje úspešne splnený dobyvateľský cieľ. „Co nového v Hoře?“ spytuje sa ešte domácich, hoci skutočnou novinkou je práve jeho pohľadnica: prináša totiž aktuálne vojenské spravodajstvo a zároveň momentku z meniacej sa strednej Európy a transformujúceho sa hlavného mesta v pohnutých časoch po I. svetovej vojne.

Bence Biró

 

Činorodý umelec Béla Marx (1885, Prešporok – 1963, Viedeň)  je autorom série malieb použitých na pohľadnice, ktoré vám predstavíme v našom Prešporskom kalendári 2024.

Podporili nás

Don`t copy text!