Trhy v Bratislave v minulosti (Komentovaná prechádzka cez platformu Zoom)

Tematické prechádzky
28. apríla 2021

Dňa 24. 4. 2021 sa spoločne s Dobrým trhom konala komentovaná prechádzka, ktorá prebiehala naživo cez platformu Zoom. Vďaka tomu bolo možné dodržať rozostupy medzi účastníkmi – každý všetko počul aj videl. Dejinami trhov v Bratislave nás sprevádzala Ing. Helena Navrátilová, sprievodkyňa, ktorá sa dlhodobo zaoberá s históriou nášho mesta.

Prechádzku v mene Dobrého trhu otvorila hlavná organizátorka tohto podujatia, Illah van Oijen a za OZ Bratislavské rožky naša predsedníčka, Eva Bolemant.

V dnešných časoch obchodných reťazcov, obchodných centier a e-shopov si malokto spomenie na časy, keď sa nedalo nakupovať každý deň, a tobôž nie všetko na jednom mieste. V minulosti sa nakupovalo na trhoch a jarmokoch. Poriadanie trhov bola výsada, ktorú mestám udeľoval panovník. Aby sme si pripomenuli  kde, kedy a čo si mohli kúpiť obyvatelia Prešporka, vybrali sme sa na vychádzku po ich stopách.

V základnom mestskom privilégiu ktoré Prešporku udelil kráľ Ondrej III. v roku 1291 je výsada slobodného obchodovania a oslobodenia od platenia mýtnych poplatkov pre obyvateľov mesta. Rozvoj mesta priniesli aj privilégiá udelené v 15. storočí králom  Žigmundom Luxemburským ako právo skladu a mincové právo. Tovar sa predával priamo v opevnenom meste kde vznikali trhoviská. Najstaršie vzniklo na križovatke dnešnej Panskej a Ventúrskej ulice. My sme vychádzku začali pri Art Forume a tak ako prvý sme spomenuli  senný trh, ktorý býval na dnešnom Námestí 1. mája (do r. 1930 Senné námestie).  Navštívili sme Kolmarkt (dnešné Župné námestie), kde predávali uhlie, kapustu i poľnohospodárske potreby.

Rybné námestie, kde do r. 1776 predávali drevo, potom ryby. Pred Dómom sv.  Martina sme si pripomenuli Martinský jarmok a pokračovali sme v spomínaní na trhy na Hlavnom námestí, kde bývali lavice mäsiarov, pekárov, pernikárov i medovnikárov. Konali  sa tu týždenné trhy i výročné jarmoky. Na susediacom Primaciálnom námestí sa predávalo obilie a rôzna veteš. V 19. storočí sa poriadali trhy na veľkom trhovisku za hradbami mesta. Dnešné nám. SNP sa od r. 1879 aj volalo Trhové námestie. V spodnej časti bol kurací a zelený trh, predávalo sa tu aj ovocie a vajcia. Na ploche zrušeného cintorína pri bývalom Kostole sv. Vavrinca bol chlebový trh až do r. 1909. Novú éru tu začala tržnica. Okrem piesne Mariána Kochanského – Na centrálnom trhovisku (dnes na  Miletičovej ulici )  nám tradície trhov pripomína každý rok obľúbené podujatie Dobrý trh.

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!