Úspešný štart nového cyklu prednášok v Pistoriho paláci

Prechádzky starým Prešporkom
25. septembra 2023

Obľúbená tradícia prednášok o histórii starej Bratislavy, organizovaných Občianskym združením Bratislavské rožky už od roku 2013, sa dočkala svojho pokračovania. Od septembra na návštevníkov čakajú štyri nové zaujímavé prednášky o dejinách s renomovanými odborníkmi. Prvá prednáška Jána Vyhnánka sa stretla s mimoriadnym záujmom divákov.

Nový cyklus našich prednášok pod názvom „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“ sme naštartovali v spolupráci so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania v utorok 5. septembra 2023 o 18.00. Asi stovka návštevníkov sa započúvala do prednášky podpredsedu OZ Bratislavské rožky, právnika a regionálneho historika, turistického sprievodcu a vedeckého spolupracovníka Encyklopedického ústavu SAV JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Jeho prednáška s názvom „Zabudnuté a menej známe domy bratislavských rodákov,“ bola zameraná na menej známe rodné domy zaujímavých bratislavských osobností, z ktorých mnohé – napriek tomu, že sa vo svojej dobe preslávili – sú už dnes vo svojom rodnom meste takmer zabudnuté. Niektoré z domov už nestoja, nahradili ich novšie stavby, no odkaz ich rodákov ostáva pevne zapísaný v histórii nášho mesta. Prednášajúci publikum nadchol svojím pútavým rozprávaním o dejinách nášho mesta, ktoré doplnil projekciou vzácnych historických záberov osobností a stavieb Prešporku, či Bratislavy.

Druhá prednáška cyklu s názvom „Putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v BA / 1865, 1907,“ sa skutoční 3. októbra 2023 (utorok) o 18.00.

Prednášať bude historik medicíny MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil a jeho témou bude Hnutie putovných schôdzí lekárov a prírodovedcov založené v roku 1841 v Pešti, ktoré malo charakter spolku bez stáleho členstva. Záujemci putovali každý rok do iného mesta Uhorska alebo Sedmohradska. V poradí na 11. zhromaždenie v roku 1865  putovali do Bratislavy. Senzáciou bola prednáška hosťa z Prahy, (J.E Purkyně). Pri príležitosti 50. výročia, v roku 1907 bolo stretnutie znovu v Bratislave.

Tešíme sa na vás v Pistoriho paláci!

Realizované s finančnou podporou Dotačnej schémy Bratislavy – Starého Mesta.

Peter Janoviček

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!