V máji spustíme zbierku na podporu slovenského online magazínu OZ Bratislavské rožky

Správy
17. mája 2023

Internetový magazín, ktorý OZ Bratislavské rožky odštartovalo pred dvanástimi rokmi, bol prvý portál na Slovensku, zameraný na ochranu kultúrneho dedičstva, ktorý okrem článkov z regionálnych dejín sprístupnil na svetovej sieti jedinečné staré fotografie, pohľadnice a dokumenty, čím ich povýšil na verejné bohatstvo. Populárny online magazín uznávaný aj v odborných kruhoch v tomto roku prechádza zmenami. Na ďalšie podrobnosti sme sa spýtali zakladajúceho šéfredaktora portálu Sándora Pappa ml.

Sándor Papp ml., Zakladatel a šéfredaktor 

 

„Za priekopnícky bol považovaný aj precízne vyberaný zdigitalizovaný obrazový materiál. Tieto staré zábery sa dostali i na Facebook. Aj toto – popri mnohých zaujímavých článkoch – prispelo k popularite portálu.“

 

Nakoľko boli pred dvanástimi rokmi rozšírené obsahy spojené so starou Bratislavou?

Na webovej stránke vtedajších Bratislavských novín sa objavovali hodnotné články, v ktorých občas figurovali aj zaujímavé fotografie o starej Bratislave. Existovali iniciatívy v podobe rôznych databáz, napr. Ron-del.net alebo Ba.foxy.sk. Už aj vtedy bola významným zdrojom maďarská stránka Fortepan.hu, ktorá uverejňovala veľa kvalitných záberov zo starej Bratislavy. A keď „na scénu“ vstúpil Facebook a ďalšie sociálne siete, pribudli na nich aj platformy so starými fotografiami.

OZ Bratislavské rožky spustilo ako prvé v Bratislave portál zameraný na regionálnu históriu, ktorý si Bratislavčania rýchlo obľúbili. Čomu podľa teba vďačí za svoje úspechy?

V zálohe sme mali obrovské množstvo bratislavských príbehov. Naším dôležitým zdrojom bol starý prešporský denník Nyugatmagyarországi Hiradó (Západouhorský spravodaj) (1890 – 1918), ktorý vychádzal v maďarskom jazyku. Za priekopnícky bol považovaný aj precízne vyberaný zdigitalizovaný obrazový materiál. Tieto staré zábery sa dostali i na Facebook. Aj toto – popri mnohých zaujímavých článkoch – prispelo k popularite portálu.

Peter Janoviček a Sándor Papp ml. Foto: Braňo Bibel

Odkiaľ pochádzajú tieto zdigitalizované zábery?

V začiatkoch sme zdigitalizovali šesťtisícovú zbierku pohľadníc zo starej Bratislavy, ktorá patrila nedávno zosnulému súkromnému zberateľovi a podporovateľovi OZ Bratislavské rožky Jurajovi Horvátovi. Táto zbierka tvorí základ archívu OZ Bratislavské rožky. Neskôr sa doň dostali aj ďalšie zábery od iných zberateľov, z rodinných pozostalostí a verejných zbierok. Náš digitálny archív v súčasnosti obsahuje približne 15-tisíc fotografií. Je dôležité, že na stránke online magazínu uverejňujeme výhradne kvalitné zábery z vlastných zbierok alebo právne vysporiadaný obrazový materiál.

Ako sa dá takýto hodnotný materiál ochrániť?

Naše fotografie nie sú vybavené vodoznakom či logom. Od začiatku zdôrazňujeme, že všetky materiály (texty, obrázky, fotografie, zdroje a dokumenty), uverejnené na našej webovej stránke, je možné použiť iba so súhlasom OZ Bratislavské rožky. Žiaľ, musím uznať, že táto filozofia sa neosvedčila. Je smutné, že niekoľko miestnych internetových stránok aj facebooková skupina zameraná na starú Bratislavu uverejňuje naše texty a fotografie bez nášho súhlasu. Často stiahnu z našej stránky nami zdigitalizované zábery a na svojich platformách ich uverejňujú pod vlastným logom.

Fotografia z kampane zo StartLabu. Foto: Braňo Bibel

Magazín OZ Bratislavské rožky funguje v trojjazyčnej verzii. Do akej miery sa dá zosúladiť takáto forma internetového pôsobenia?

V uplynulých dvanástich rokoch vychádzali paralelne maďarské a slovenské články. S predsedníčkou združenia Evou Bolemant sme považovali za našu srdcovku, aby bol magazín prístupný vo všetkých tradičných bratislavských jazykoch. Vlani sme okrem už existujúcej maďarskej a slovenskej verzie spustili aj nemeckú.

Ako si máme v praxi predstaviť fungovanie webovej stránky? S akými úlohami je jej činnosť spojená?

Existuje redakcia, ktorej šéfredaktorské úlohy zastávam ja. Administratívnu prácu vykonávame viacerí – kvôli množstvu fotografií a viacjazyčnosti ide o zdĺhavý proces. Máme prekladateľov, jazykových redaktorov, fotografov a grafika. Okruh našich autorov sa neustále rozširuje – sú to zväčša maďarskí a slovenskí regionálni historici, archivári, muzeológovia, turistickí sprievodcovia, novinári alebo nadšení lokálpatrioti pôsobiaci v Bratislave.

 

„Myslím si, že činnosť OZ Bratislavské rožky je v maďarsko-slovenských súvislostiach i v rámci Bratislavy úspešný príbeh.“

 

 Z čoho toto všetko dokáže financovať nezisková organizácia, akou je OZ Bratislavské rožky?

To je veľmi zaujímavé. Spočiatku sme neverili, že táto iniciatíva bude mať taký veľký úspech. Prerástli sme – občianske združenie, ale aj magazín – naše rámce. Myslím si, že činnosť OZ Bratislavské rožky je v maďarsko-slovenských súvislostiach i v rámci Bratislavy úspešný príbeh. Veľkú časť našich projektov podporuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR). Naše slovenské aktivity a fungovanie, administratívne úlohy, režijné náklady atď. si vieme zabezpečiť svojpomocne. Naše projekty v slovenskom jazyku dlho podporovali aj Mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. V dôsledku vzniknutej ekonomickej a spoločenskej situácie však nenachádzame možnosti, aby sme v tom mohli pokračovať. Celé roky bol hlavným podporovateľom slovenského online magazínu Fond na podporu umenia (FPU). Ďalšiu podporu Fondu sa nám nepodarilo získať zrejme vďaka zvýšenému počtu online projektov v pandemickom období. Odborná komisia FPU zhodnotila náš projekt ako kvalitný, uznala jeho kolektívnu hodnotu, ale nasmerovala nás na regionálne a mestské fondy.

Ako táto situácia ovplyvňuje ďalšie fungovanie magazínu www.bratislavskerozky.sk?

Žiaľ, fungovanie slovenskej stránky už nedokážeme ďalšej zabezpečovať svojpomocne. Nevidím žiadny zmysel v tom, aby sme zišli z doterajšej cesty a znížili úroveň magazínu. Naši fanúšikovia čakajú na ďalšie obsahy a aj odborná verejnosť s obľubou odkazuje na naše výskumy a príspevky. Vedenie OZ Bratislavské rožky sa preto rozhodlo, že na crowdfundingovej platforme StartLab (projekty financované verejnosťou) spustíme kampaň na podporu webovej stránky www.bratislavskerozky.sk. Kampaň na StartLabe môžete podporiť TU »»»

 Sándor Papp ml. Foto: Braňo Bibel

Aké úlohy budeš ešte plniť v rámci OZ Bratislavské rožky ty?

Ako jeho spoluzakladateľ som zároveň aj členom predsedníctva. Internetový časopis, pop-up výstavy a čoraz vyšší počet publikácií OZ, ako aj ďalšie organizačné a odborné aktivity bohato vyplnia môj pracovný čas. Mám mnoho nápadov a nových tém. Samozrejme, tieto obsahy sa objavia aj v slovenčine. Myslíme si však, že slovenská stránka musí byť trochu viac „trhovo orientovaná“, aby sa v budúcnosti dokázala uživiť aj sama. Bude modernejšia a aktuálnejšia, bude sa napríklad viac venovať kultúrnym a verejným témam.

Peter Janoviček

Podporili nás

Don`t copy text!