Vyšiel Prešporský kalendár 2019! Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí

Prešporský kalendár
2. novembra 2018

OZ Bratislavské rožky už piaty rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starej Bratislavy. Unikátne fotografie tentokrát pochádzajú z významného bratislavského fotoateliéru KOZICS. Partnerom publikácií je Múzeum mesta Bratislavy, ktoré tento rok oslavuje svoje 150. výročie jeho vzniku. Redaktori do kalendára vyberali historické zábery s pomocou odbornej pracovníčky múzea, PhDr. Eleny Kurincovej.

00

„Po úspechu minuloročného cyklu fotografií „Souvenir de Pressbourg“ z dielne fotografa Karla Körpera nám bolo jasné, že v ďalšom kalendári chceme použiť fotky z legendárneho Ateliéru Kozics. Tým by sme časť tejto vzácnej zbierky zároveň sprístupnili verejnosti. Vďaka výstave, ktorú v roku 2016 usporiadalo Múzeum mesta Bratislavy, sme zhruba poznali výstavný materiál; okrem toho inštitúcia v tomto roku oslavuje 150. výročie svojho založenia. 

Ateliér Kozics fungoval v meste niekoľko desaťročí, a tak v ňom mohlo vzniknúť obrovské množstvo záberov mesta a jeho obyvateľov. Kozicsovci boli veľkými priekopníkmi portrétnej fotografie v Prešporku. Dôkazom toho je aj fakt, že sa na svetlo sveta dostáva čoraz viac fotografií zo zbierok múzeí aj z rodinných pozostalostí. Ich ateliér, sídliaci v ľavej budove dnešného veľvyslanectva USA, navštívilo mnoho slávnych osobností. V roku 1881 tu vznikli aj portréty Franza Liszta.

V Prešporskom kalendári vždy figurujú dobové zábery mesta. Veľkú časť fotografickej zbierky Kozicsovcov v Múzeu mesta Bratislavy tvoria portréty, no možno v nej objaviť aj veľmi zaujímavé a kvalitné fotografie Prešporka z prelomu storočí. Snažili sme sa vybrať také zábery, ktoré zachytávajú ľahko identifikovateľné dejiská (napr. dnešnú krčmu U Čerta pod hradom, budovu VŠMU atď.). Samozrejme, chceme vyhovieť aj milovníkom histórie mesta, aby sa mohli potešiť menej známymi zábermi dobového Prešporka. Patrí medzi ne aj fotografia z roku 1885, ktorá vznikla na mieste dnešného Trnavského mýta, kde bol kedysi Dobytčí trh.“  – prezradil redaktor publikácie Sándor Papp ml.

01

Tvorba ateliéru je monumentálna. Múzeum mesta Bratislavy vlastní ako inštitúcia najväčšiu zbierku fotografií ateliéru Kozics na Slovensku (okolo 1200 jednotlivín). V jeho zbierkach sa nachádza aj najstaršia značená práca E. N. Kozicsa, a to skupinový portrét rodiny Wittmannovej (na slanom papieri) z rokov 1855 – 1860. Rovnako kolekcia 17 chromofotografií z rokov 1860 – 1866 predstavuje na Slovensku výnimočnú zbierku stredoeurópskeho významu z etapy experimentovania s farebnou fotografiou. Tvorba ateliéru Kozics vydáva svedectvo o meste, jeho obyvateľoch, návštevníkoch, ale aj o pamiatkach a katastrofách.

Ateliér Kozics pôsobil v meste Pressburg, Pozsony, Prešporok/Bratislava viac ako sedem desaťročí (1854 – 1926/1929). Na jeho vedení sa podieľali Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874), jeho manželka Karolína Kozics, rod. Helle (1837 – 1899) a syn Eduard Karol Boromeus, skrátene Ede Kozics (1874 – 1933).

Imidž ateliéru vytváralo aj jeho umiestnenie v meste, pôvodne Kozia ulica 33, neskoršie Radetzkého námestie 34 (do roku 1858) alebo na adrese Promenade 34 (do roku 1868). Ambície ideálneho ateliéru (spojenie pracovného, obytného a spoločenského priestoru) boli dosiahnuté až na adrese Promenade 2 (po prečíslovaní Promenade 9, Kossuth Lajos tér 9).

02

Základnými žánrami ateliéru boli portrét a veduta (architektonické a historické pamiatky mesta), reportážna a reklamná fotografia, tvorba reprezentačných albumov a tabiel. Pri fotografickom procese využívali viaceré vývojové stupne od dagertypie cez kalotypiu na slanom papieri až po mokrý kolódiový proces a albumínové papiere. Ateliér získal viaceré ocenenia na svetových a špeciálnych výstavách v Paríži (1867 a 1878), Hamburgu (1868), Francúzsku (1870), Linzi (1872), Viedni (1873). Tvorba E. N. Kozicsa je známa a spája sa predovšetkým s vynálezom chromofotografie, ktorú tvorivo rozvíjal. Patentované privilégium na chromofotografiu na plátne získal v roku 1878.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!