Výstava „Taká bola židovská Bratislava…“

Kultúra
28. augusta 2016

Európsky deň židovskej kultúry sa uskutoční tohto roku celkove v 35 krajinách Európy. Podujatie tradične pripadá na prvú septembrovú nedeľu, no v spolupráci s Bratislavským kultúrnych a informačným strediskom (BKIS) sa v Bratislave môžete tešiť na zaujímavý program už od 30. augusta.

V tento deň sa v mestských hradbách bude konať vernisáž výstavy fotografií s názvom „Taká bola židovská Bratislava…”. Historické fotografie a pohľadnice ukážu návštevníkom, ako vyzeralo Podhradie pred 100 rokmi. Výstava potrvá štyri týždne.

0001_(4)

Keď sa dnes povie Podhradie, pre mnohých súčasných Bratislavčanov je to abstraktný pojem. V starých prešpurákoch vyvoláva spomienky na uličky pod majestátnymi ruinami hradu, na rušnú Židovskú, Zámockú, Koziu ulicu, Petöfiho schody, ktoré viedli k Žigmundovej bráne, ale aj na Vydricu či Zuckermandel. Na malé tmavé obchodíky, kde bolo možné nájsť tovar od ihly temer po slona, dielničky remeselníkov i miesta na šantenie detí. Tu pulzoval život zvláštnej zmesi ľudí, ktorí tu mali domov. Bola to časť mesta, kde žila veľká časť bratislavskej židovskej komunity. Jej osud výrazne poznačili roky nútenej izolácie, nepriaznivých materiálnych podmienok i hrôzy holokaustu. Ale súčasne každý kameň dlažby, každý dom boli svedkom života židovskej komunity, ktorá tu vyše troch storočí prežívala svoje všedné, sviatočné i tragické časy. Táto časť Bratislavy nezodpovedala kritériám socialistického mesta. Postupný proces jej likvidácie začal v povojnových päťdesiatych rokoch a jej zánik bol zavŕšený výstavbou mosta SNP v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

zs_06

Fotografie sú objektívnym svedectvom. Jediným obrazovým zdrojom dôkazu zmien sú často historické pohľadnice. Spomínať možno aj vďaka zberateľskej vášni pánov Juraja Horvátha, Júliusa Cmoreja, Ladislava Kálmána a ďalších, ktorí sú popri svojej záľube o historické pohľadnice a fotografie znalcami ich histórie. Tie majú silnú výpovednú hodnotu o vývoji nášho mesta.

14034852_1166529033406715_353347972906327024_n

Prezentáciu malej časti týchto obrazových skvostov bolo možné uskutočniť vďaka platforme, historickej databáze Pamäť mesta Bratislavy (www.pammap.sk) v spolupráci s Občianskym združením Bratislavské rožky, veľkorysému podielu BKIS, židovskej humanitárnej organizácii B´nai B´rith Tolerancia a Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

Výstava „Taká bola židovská Bratislava…“ sa koná v Podhradí. V autentickom prostredí, ktoré bolo formované, ovplyvňované aj židovskou komunitou. V prostredí, ktoré bolo svedkom jej života, ale aj miestom jej čiastočného zániku. Je to spomínanie na časť židovskej komunity, ktorá do štyridsiatych rokov 20. storočia patrila ku koloritu mesta Bratislava.

Dňa 4. septembra budú otvorené návštevníkom Múzeum židovskej kultúry SNM, pamätník svetoznámeho rabína Chatama Sofera a synagóga s komunitným múzeom a výstavou Znovuobjavené dedičstvo. V stredu 7. septembra sa v KC Dunaj uskutoční beseda s Jarom Rihákom, autorom knihy Pentcho – príbeh parníka. Sprievodný program ukončí tematická prehliadka filmov v kine Film Europe od 8. do 11. septembra.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!