Zaujímavosti z dejín pošty, poštovníctva a filatelie v Bratislave

Tajomstvá depozitárov
7. septembra 2022

Pán Jaroslav Valentin sa zaoberá filateliou 65 rokov a je dlhoročným členom Klubu filatelistov Bratislava 52-08 „Dunaj“. Pre webový magazín Bratislavských rožkov sa podujal spracovať tému „Bratislava na známkach“. Prinášame prvý zo série jeho článkov, v ktorom sa venuje počiatkom poštovníctva na Slovensku, dostavníkovej pošte, poštovým perfinom, či leteckej pošte.

Počiatky poštovníctva na území Slovenska siahajú do obdobia rokov 1552-1553, kedy Matej Taxis stanovil prvú poštovú trasu, ktorá sa vyhýbala územiu pod Osmanskou kontrolou. Viedla z Viedne cez Prešporok a Košice, do Síbiu v Rumunsku. Kráľovsko-cisárska poštová cesta Magna Via mala na území Slovenska 22 poštových staníc.

 

Známka s vyznačenou poštovou trasou Magna Via.

 

Dostavníková pošta a Bratislava

Výnosom cisára Karola IV. prešli od 1. júla 1723 všetky poštové stanice v Uhorsku pod štátnu správu. Prvá poštová stanica v Prešporku nie je známa. Od roku 1725 však vieme o poštovej stanici, sídliacej v budove Starej radnice.

Pečiatka riaditeľstva pošty v Prešporku. List je adresovaný na Veľavážený cisársky a kráľovský ministerský komisariát v Prešpurku.

 

V roku 1853 rakúsko – uhorská štátna správa kúpila od grófov Sapariho a Pallaviciniho dve budovy (na dnešnom námestí SNP), v ktorých zriadili poštu.

V roku 1908 tieto budovy zbúrali a na tomto mieste postavili dvojpodlažnú novú poštu. V roku 1928 nadstavili ďalšie podlažia, čím sa budova dostala do dnešnej podoby.

Budova Hlavnej pošty v Bratislave. Na kupóne vpravo roh budovy na Uršulínskej ulici a Námestia  SNP pred prestavbou a vľavo dnešná podoba.

 

Bratislavské perfiny

Perfin – je sústavou ihiel cez známku prepichnutý určitý symbol, alebo písmový znak. Perfiny sa začali používať v posledných rokoch 19. a začiatkom 20. storočia. Boli ochranou pred zneužitím inou osobou alebo odcudzením.

Ukážky známok s perfinmi.

 

Perfiny môzeme rozdeliť na tri základné skupiny: súkromné oficiálne a ostatné.

V Bratislavských podnikoch a inštitúciách bolo doteraz zistených 43 perfinov, z toho 11 neidentifikovaných.

 

Najviac používané perfiny v Bratislave:

1 – BAB – Bratislavaer Allgemeine Bank – Bratislavská Všeobecná Banka.

Používaný v r. 1920-1939 na 44 známkach.

v r. 1939-1944 na 25 známkach.

2 – BCT – Bratislavská Cvernová Továreň úč. spol.

Používaný v r. 1920-1939 na 21 známkach.

v r. 1945-1946 na 2 známkach.

3 – MG – Max Graber a syn uč. spol.

Železo a stavebné hmoty.

Používaný v r. 1930-1935 na 3 známkach.

4 – KB – Továreň na Káble úč. spol.

Používaný v r. 1924-1934 na 32 známkach.

5 – KRT – Kábelgyár r. t.

Továreň na Káble úč. spol.

Používaný v r. 1906-1924 na 13 známkach.

6 – P. K. H. R. – Bratislavská Obchodná a Úverová Banka.

Používaný v rokoch 1904-1930 na 25 známkach.

Obálka s perfinovou známkou.

 

Letecké známky – letiská a Bratislava

Potreba leteckých známok vznikla zavedením leteckej pošty. Nakoľko táto pošta bola rýchlejšia, aj poštové tarify boli vyššie, ako v ostatnom poštovom styku. Prvý civilný let sa uskutočnil 29. októbra 1923 na trase Bratislava-Praha a Praha-Bratislava súčasne. Lety odštartovali naraz približne o 12,25 hod. z letiska Bratislava-Vajnory s jedným cestujúcim, 15 kg nákladu a pošty.

 

Provizórna československá letecká známka.

 

Prvé letecké známky boli takzvané provizória. Na letecké provizória sa znovu vytlačili niektoré hodnoty pôvodných známok emisii Hradčany 6ks. a Hospodárstvo a veda 3 ks. avšak bez okrajových počítadiel a známky sa prerazili lietadlom s hodnotou.

Riadne letecké známky sa začali tlačiť v roku 1930, v nepravidelných emisiách až do roku 1977. Spolu bolo vydaných 67 leteckých známok z toho iba 4 s motívom Bratislavy. Letecké známky sa používali aj v bežnom poštovom styku.

 

Letecké známky s motívom Bratislavy.

Jaroslav Valentin

Redakčne upravil Peter Janoviček

Podporili nás

Don`t copy text!