Z Rusoviec do Carnunta po stopách antického Ríma

NašaBA
18. júna 2024

Limes Day je celodenné podujatie, ktoré sa koná v rámci Európskych dní archeológie a každoročne pripomína význam rímskeho kultúrneho dedičstva. Tento rok sa uskutočnil už X. ročník Limes Day v sobotu 15. júna 2024. Podujatie spája lokality rímskeho kultúrneho dedičstva zapísané v zozname UNESCO – slovenskú Gerulatu a rakúske Carnuntum a pre verejnosť ho pripravil pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP).

Rímska Gerulata v Rusovciach

Hranice Rímskej ríše, zvané aj Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúrneho dedičstva nielen krajín v oblasti Stredozemného mora ale aj tých v srdci Európy. Tvoril ich systém táborov légií, táborov pomocných jednotiek a strážnych veží, ktorý umožňoval mať pod kontrolou súvislé územie Rímskej ríše. Na našom území tvorila hranicu medzi Rímom a „barbarským územím“ rieka Dunaj.

Program Limes Day 2024 zahŕňal komentované prehliadky, programy pre deti, ako aj možnosť cestovať medzi historickými lokalitami pomocou „Archeobusu“ alebo na bicykli v skupine Cyklolimes. Tento rok pribudla aj možnosť splavu po hraniciach Rímskej ríše po Dunaji. Pri príležitosti X. ročníka organizátori z MUOP pripravili aj jedinečný korešpondenčný lístok s motívom Limes Romanus s pečiatkou prvého dňa a tričko s motívom odtlačku rímskeho sandálu XIIII légie Gemina Martia Victrix (XIV. zdvojená vojenská a víťazná légia založená Cézarom 57 pred Kr.) na rímskej tegule z Rusoviec.

Vybrali sme si možnosť cestovať „Archeobusom“, ktorý odchádzal ráno od bratislavskej Eurovei a jeho prvou zastávkou boli Rusovce, teda rímska Gerulata. Našim sprievodcom bol archeológ zo Slovenského národného múzea PhDr. Vladimír Turčan, ktorý nás celý deň zásoboval zaujímavými poznatkami z dejín Rímskeho impéria.

Prehliadka Gerulaty

Jedinou časťou územia dnešného Slovenska, ktorá priamo patrila k Rímskej ríši, je veľmi malá časť územia na pravom brehu Dunaja, patriaca k dnešnému hlavnému mestu Bratislava, kde v súčasnosti ležia Rusovce. Práve tu v období vlády Domiciána (69 – 96), vojaci piatej kohorty Lucensium vybudovali drevozemný tábor Gerulata.

Antická Gerulata je unikátne miesto s pamäťou siahajúcou do staroveku. Z pôvodných objektov Gerulaty sa nezachovalo veľa. Dôvodom je skutočnosť, že na jej mieste vyrástla stredoveká a novoveká zástavba.

Gerulatu tvoril samotný vojenský tábor (kastel), strážne veže, civilná osada, pohrebiská a pravdepodobne aj riečny prístav. V jej zázemí sa budovali poľnohospodárske usadlosti typu villa rustica (stavby s kamennými základmi, honosnejšie hospodárske budovy, pozemky chránené ohradou, prípadne obvodovým žľabom).

Význam ruín rímskeho mesta na našom území potvrdzuje aj skutočnosť, že Gerulata je od 30. júla 2021 zapísaná v prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť pamiatok Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť).

V Rusovciach bola prezentovaná digitálna mobilná hra o Gerulate s názvom „Heritage Quest AR“, na ktorej participovala ako konzultantka PhDr. Margaréta Musilová z MUOP. Hra je virtuálnou dobrodružnou cestou do Rímskej ríše, kde majú hráči možnosť preskúmať každodenný život vo ville rustica neďaleko vojenského tábora Gerulata očami mladého Félixa.

Sprievodca skupiny z Archeobusu PhDr. Vladimír Turčan (naľavo) pred maketou Carnunta.

Po návšteve Gerulaty sa naša skupina presunula do rakúskeho Carnunta. Ako prvé sme si prezreli otvorené múzeum Rímskej mestskej štvrte v obci Petronell-Carnuntum, po ktorom nás sprevádzal miestny slovensky hovoriaci sprievodca.

Miestny sprievodca so skupinou v budove rímskych kúpeľov.

V tomto rímskom archeoskanzene si návštevníci môžu prezrieť autenticky postavené rímske stavby, vrátane funkčných kúpeľov s podlahovým vykurovaním.

Carnuntum v Dolnom Rakúsku.

Nasledovala návšteva najväčšej zachovalej rímskej stavby v strednej Európe, ktorou je Pohanská brána zo 4. storočia.

Pohanská brána (Heidentor) v obci Petronell-Carnuntum.

Cyklistická skupina Cyklolimes pri Pohanskej bráne.

Skupina si tiež prezrela amfiteáter vojenského tábora a potom sa presunula do kúpeľného mestečka Bad Deutsch Altenburg, v ktorom na kraji nábrežného parku stojí múzeum Carnuntinum.

Toto múzeum postavili dvaja najuznávanejší architekti neskorého Rakúsko-Uhorska: Friedrich Ohmann a August Kirstein a v roku 1904 ho osobne otvoril cisár František Jozef I. Postavené je v duchu historizmu v štýle rímskej vidieckej vily a jeho dizajn preberá typické architektonické prvky z rímskych provincií.

Múzeum Carnuntinum v kúpeľnom meste Bad Deutsch Altenburg.

V múzeu sú zhromaždené originálne – niektoré až 2000 ročné archeologické nálezy, ktoré sa našli na území oblasti Carnutnum. Fascinujúcim faktom je, že múzeum je vedeckým pracoviskom a vo svojom depozite má vyše 2 milióny zbierkových predmetov, čo ho robí najväčším múzeom s rímskou tematikou v Rakúsku.

Múzeum Carnuntinum

Návštevou múzea náš výlet po stopách Rimanov vyvrcholil a „archeobus“ zamieril z Dolného Rakúska naspäť do Bratislavy. Ako doktor Turčan vtipne podotkol – z bývalého územia Rímskej ríše sme cez most Apollo prešli Dunaj a teda prekročili Limes romanus na bývalé „barbarské“ územie.

Účastníci splavu Dunaja po hranici Rímskej ríše Danube Limes. Splav štartoval v kúpeľnom mestečku Bad Deutsch Altenburg a končil v Karloveskej zátoke.

Ten teplý júnový deň nabitý informáciami stál za to a už teraz sa tešíme na 11. ročník Limes Day v roku 2025.

Podujatie LIMES DAY 2024 zorganizoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (organizátorky PhDr. Margaréta Musilová a Mgr. Kristína Šabíková, PhD.), v spolupráci so Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV, Múzeom mesta Bratislavy a Bratislava Tourist Board, pod záštitou SK UNESCO.

Záujemcovia o rímsku tematiku sa o nej viac dočítajú v publikácii „Rímske pamiatky na Strednom Dunaji. Od Vindobony po Aquincum“ (autori: Margaréta Musilová, Vladimír Turčan a kolektív), ktorá sa v roku 2024 dočká aktualizovaného vydania.

Peter Janoviček

S využitím materiálov MUOP, Mestského múzea v Bratislave a Römerstadt Carnuntum.

Foto: Peter Janoviček, MUOP

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!