Židovská Bratislava 3. Tematická prechádzka s Lászlóom Borkom

Tematické prechádzky
15. januára 2024

Tematická prechádzka približujúca tragický osud bratislavských Židov sa uskutočnila 8. októbra 2023 pod vedením turistického sprievodcu a učiteľa dejepisu na Gymnáziu s VJM na Dunajskej ulici Lászlóa Borku a pod organizačnou taktovkou OZ Bratislavské rožky.

Počas prvých dvoch prechádzok z cyklu Židovská Bratislava sa László Borka zameral na  minulosť a súčasnosť bratislavskej židovskej komunity. V rámci tretej prechádzky sa sústredil na obdobie holokaustu – na pribúdajúce obmedzenia v živote bratislavských Židov za Slovenského štátu a na následné transporty do koncentračných táborov v rokoch 1942 – 1944.

Vyše šesťdesiat záujemcov sa na prechádzku vydalo z námestia, kde kedysi stála neologická synagóga a dnes sa tu nachádza pamätník holokaustu. V priebehu prednášky, ktorá sa dotkla aj mnohých čiastkových tém, sa účastníci dozvedeli viac napr. o osude kníhkupeckej rodiny Steinerovcov, o protižidovských zákonoch Slovenského štátu či o vzťahu prezidenta Jozefa Tisa k Židom. Poslednou zastávkou bola pamätná tabuľa, ktorá je osadená v budove Hlavnej stanice a pripomína deportáciu židovského obyvateľstva do táborov smrti.

Podujatie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR 2023).

Text a fotografie: Árpád Korpás

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!